Nowy Komendant Stołecznej Policji

2017-12-11 16:45
Nadinspektor Paweł Dobrodziej
Autor: KSP

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał nadinspektora Pawła Dobrodzieja, pełniącego do tej pory obowiązki Komendanta Stołecznego Policji, na to stanowisko. Jednocześnie podczas dzisiejszej uroczystości w Pałacu Mostowskich obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych powierzono młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Smeli, który do tej pory zajmował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.

Uroczystość w siedzibie Komendy Stołecznej Policji odbyła się z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka, p.o. I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji nadkom. Tomasza Szymańskiego, Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Włodzimierza Pietronia, kadry kierowniczej stołecznego garnizonu, Kapelana KSP oraz przedstawicieli związków zawodowych. Po odczytaniu rozkazu personalnego podpisanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017 r. na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja, zgodnie z ceremoniałem, nastąpiło przywitanie komendanta ze sztandarem Komendy Stołecznej Policji. Następnie generał złożył ministrowi meldunek o gotowości objęcia stanowiska. Wręczenia aktu nominacyjnego nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji dokonał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Gratulacje złożył także Komendant Główny Policji. Podczas uroczystości odczytano również rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Głównego Policji o przeniesieniu z urzędu do pełnienia służby w Komendzie Stołecznej Policji z jednoczesnym powierzeniem obowiązków służbowych z dniem 11 grudnia 2017 r. na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Smeli, dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Legionowie. Kim jest nowy Komendant? Nadinspektor Paweł Dobrodziej urodził się 15 maja 1970 r. w Łodzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 r. w Komendzie Rejonowej Łódź-Polesie. Następnie pracował Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych. Od 1998 r. pracował w Wydziale XIV w Łodzi Biura Do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP. Od 2000 r. kolejne lata jego zawodowej kariery związane były z Wydziałem XVI z siedzibą w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP. W 2007 r. objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP, a w 2011 r. – naczelnika tego wydziału. Od września 2014 r. p.o. Naczelnika Zarządu CBŚP w Łodzi, a od kwietnia 2015 r. - Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi. Z dniem 11 lutego 2016 r. powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Od 16 listopada 2017 r. pełnił obowiązki Komendanta Stołecznego Policji, obejmując to stanowisko 11 grudnia 2017 r. Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Wśród wielu pasji i zainteresowań zdecydowanie dominują sporty walki, którymi zajmuje się od 30 lat.