"Po Kolędzie JP2"

2022-11-30 6:25
PoKolędzie JP2
Autor: Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

Trwa nabór zgłoszeń do 9. edycji akcji pod takim właśnie tytułem. Organizuje ją Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W jej ramach kolędnicy złożą wizytę w różnych placówkach, by przynieść choć trochę radości.

Kolędnicy odwiedzą: domy seniora, ośrodki pomocy społecznej, areszty i placówki opiekuńczo-wychowawcze dzieląc się radością Bożego Narodzenia. Termin zgłaszania zespołów, miejsc i wolontariuszy mija 4 grudnia."PoKolędzie JP2" to projekt, którego główną ideą jest spotkanie z drugim człowiekiem. Dzięki wspólnemu kolędowaniu pielęgnować można tradycję, a jednocześnie umacniać poczucie solidarności społecznej. To działanie niesie radość i nadzieję, która w ostatnim czasie jest szczególnie ważna.

Wszystkie zgłoszone zespoły zostaną wyposażone w gotowe śpiewniki i prezentację. W organizacji spotkania kolędowego w konkretnym miejscu pomogą ambasadorzy-wolontariusze, którzy także właśnie teraz mogą zgłaszać się do akcji. Nazwa "PoKolędzie JP2" nawiązuje do polskiej tradycji chodzenia "po kolędzie", czyli kolędowania w okresie bożonarodzeniowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt wychodzenia z kolędą do ludzi.