Pod Warszawą powstaje Pallotyńskie Centrum "Przyszłość dla Ukrainy"

2022-08-11 6:48
Pallotyńskie Centrum Przyszłość dla Ukrainy
Autor: WSD w Ołtarzewie

To w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Ma pomóc uchodźcom oraz osobom dotkniętym wojną.

Jak mówi rektor WSD - ksiądz profesor UKSW Mirosław Mejzner SAC: "Po ataku Rosji na Ukrainę, kiedy miliony uchodźców wojennych znalazło się w naszym kraju, w domu parafialnym i w pokojach gościnnych Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie przyjęliśmy kilka rodzin i osób indywidualnych. Część z nich, po dłuższym lub krótszym pobycie, pojechała dalej lub wróciła na Ukrainę. Uznaliśmy jednak, że powinno powstać Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy, zwłaszcza matkom z dziećmi".

Dzieło wpisuje się charyzmat zgromadzenia. Jednym z pierwszych działań Świętego Wincentego Pallottiego była pomoc ofiarom wojny i rozruchów rewolucyjnych w Rzymie. Szczególnie zagrożone były dzieci i młode dziewczęta. W tym celu Święty Wincenty założył dom – Pia Casa di Carità, który funkcjonuje do dziś. Opiekunki tych dziewcząt dały początek Zgromadzeniu Sióstr Pallotynek. - zwrócił uwagę rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów.

Pallotyni planują stworzenie w aglomeracji warszawskiej specjalistycznego centrum wielorakiej opieki i pomocy, w którym matki z dziećmi będą miały zapewnione warunki: bytowania, edukacyjne oraz wsparcie psychoterapeutyczne i duchowe. Planowane jest też wdrożenie specjalistycznych programów służących integracji wewnętrznej i społecznej. Pallotyńskie Centrum będzie funkcjonować w Ołtarzewie, w gmachu Domu Rekolekcyjnego przy Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów.

Będzie składało się z dwóch części. Stacjonarnej - obejmującej 24 dwupokojowe mieszkania z łazienką, która pomieści około 100 osób i szkoleniowej. W części stacjonarnej zamieszkają matki z dziećmi z Ukrainy, otrzymując pomoc bytową i wychowawczą. W części szkoleniowej będą odbywały się różne turnusy terapii psychologicznej, doradztwa zawodowego, zajęcia pozaszkolne itp. Chodzi o pomoc uchodźcom w poradzeniu sobie z traumą wojny, w integracji w naszym kraju i usamodzielnieniu, zdobyciu kompetencji, które przydadzą się po powrocie do Ukrainy.

Obecnie trwa remont budynku. Prowadzone są też intensywne prace nad wypracowaniem charakteru i regulaminu ośrodka. W tym celu Pallotyni szukają wsparcia różnych instytucji i ludzi dobrej woli. Chodzi nie tylko w wsparcie materialne, ale też o znalezienie odpowiednich specjalistów, w tym wolontariuszy, którzy mogliby zaangażować się w działalność ośrodka, np. jako wychowawcy, psychoterapeuci, nauczyciele, szkoleniowcy, doradcy zawodowi.