Prezydent Stolicy nie zapłaci za nieobecność na rozprawie przed Komisją Weryfikacyjną.

2018-02-20 7:07
Hanna Gronkiewicz Waltz
Autor: Wikipedia

Sąd administracyjny uchylił grzywnę w wysokości 3 tysięcy złotych, która została nałożona na Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Prezydent Warszawy została ukarana za niestawiennictwo na rozprawy w sprawie reprywatyzacji nieruchomości przy Marszałkowskiej 43. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przyszła na posiedzenie 6 września ubiegłego roku. Odwołała się jednak od decyzji o grzywnie. Sąd przyznał jej rację. Uznał, że Gronkiewicz-Waltz jako organ uprawniony do reprezentacji miasta mogła zostać wezwana osobiście, ale nie ma podstawy do nałożenia kary. Była to już druga skarga Prezydent Stolicy. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał ją na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym. Nie tylko ponownie uchylił zaskarżone postanowienie, zasądził także od komisji 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzja jest nieprawomocna. Komisja może odwołać się od niejw ramach skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do dziś Komisja Weryfikacyjna nałożyła na Gronkiewicz-Waltz łącznie 40 tysięcy złotych grzywien za nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach. Prezydent stolicy nie chce się pojawić, bo uważa, że komisja jest niekonstytucyjna.