Reprywatyzacja nieruchomości przy Hożej uchylona

2018-03-21 7:11
Reprywatyzacja nieruchomości przy Hożej uchylona
Autor: fot. Google Street View

Tak zdecydowała Komisja Weryfikacyjna. Chodzi o budynki o numerach 21/23, 25 i 25a. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Uchylone zostały decyzje wydane w sprawie nieruchomości przez stołeczny ratusz. Jak powiedział szef Komisji Weryfikacyjnej - Patryk Jaki - anulowane zostanie ustanowienie prawa do użytkowania wieczystego dla tych budynków. Kamienice znów przejmie miasto. Zgodnie z decyzja Komisji - lokatorzy będą płacili czynsz miejski. Według Patryka Jakiego, kiedy ratusz wydawał decyzję - rażąco naruszył prawo. Nie ustalił bowiem kto powinien być stroną postępowania reprywatyzacyjnego. Urząd Miasta przyjął jedynie dokumenty osoby, która była zainteresowana przejęciem budynków i to na ich podstawie ustalał faktyczny stan własnościowy nieruchomości. Nie były sprawdzane inne dokumenty i rejestry. Chodzi między innymi o to, że urzędnicy nie sprawdzili, jak rzeczywiście dziedziczone były prawa do kamienic.