Rozpoczęły się konsultacje ws. remontu ul. Miodowej

2015-08-25 9:25
Ul. Miodowa w Warszawie
Autor: um.warszawa.pl

W przyszłym roku stołeczny ratusz planuje rozpocząć przebudowę ul. Miodowej. Do 16 września warszawiacy mogą zgłaszać swoje propozycje związane z nowym wyglądem ulicy.

Remont ul. Miodowej miał rozpocząć się jeszcze w tym roku. Zarząd Dróg Miejskich na wniosek organizacji społecznych zadecydował o zwiększeniu zakresu prac i poprzedzeniu ich konsultacjami społecznymi. Urzędnicy przygotowali dwie wstępne propozycje zmian jakie miałyby być wprowadzone na ulicy: wariant 1: zakłada wprowadzenie niewielkich korekt podziału przestrzeni w stosunku do stanu obecnego. Jezdnia zostanie nieznacznie zwężona (do 9 m), zachowane będą po 1 pasie ruchu ogólnego i 1 pasie rowerowym w każdym kierunku. Dzięki zawężeniu jezdni oraz ograniczeniu parkowania (o około kilkanaście miejsc) poszerzone zostaną chodniki. Znajdzie się też miejsce dla zieleni ulicznej, w tym niewielkich drzew. Rozważana będzie także likwidacja sygnalizacji świetlnej na ul. Kapitulnej. wariant 2: wiąże się z nieco większymi zmianami organizacji ruchu. W tym wariancie jezdnia zostaje zwężona do 6 m, zaś istniejące pasy dla rowerów są zlikwidowane. Dzięki temu możliwe jest znaczne poszerzenie chodników bez wyraźnego ograniczania liczby miejsc parkingowych. Jest też więcej miejsca na zieleń lub małą architekturę. Aby uspokoić ruch i zapewnić bezpieczeństwo rowerzystom, planowane są wyniesienia tarcz skrzyżowań do poziomu chodnika, progi wyspowe oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Planowane jest także wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych: na pl. Krasińskich i przy posesji nr 18. Oba warianty zakładają wymianę nawierzchni jezdni – możliwe jest zastosowanie nawierzchni asfaltowej, kamiennej lub innej. Wyremontowane zostaną także chodniki oraz pojawią się nowe latarnie (zabytkowe pastorały). Oprócz Miodowej, zmiany mogą objąć także sąsiednie ulice: Długą i Podwale. Konsultacje potrwają do 16 września 2015 r. Warszawiacy będą mogli podzielić się swoimi opiniami podczas spacerów połączonych ze spotkaniem dyskusyjnym. Takie spacery odbędą się 5 i 9 września. Uwagi do planowanych rozwiązań można składać w terenowym punkcie konsultacyjnym na skwerze nad tunelem Trasy W-Z: 27 sierpnia (czwartek) lub 7 września (poniedziałek), w godz. 15:00-18:00. Swoje propozycje zmian można również wysyłać na adres miodowa@zdm.waw.pl