Rusza II edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

2021-03-26 18:57 Marta Komorowska
BOM
Autor: Mazovia.pl

Po raz drugi mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłaszać i wybierać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tej edycji do rozdysponowania jest 25 milionów złotych.

W zeszłym roku do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, mieszkańcy regionu zgłosili ponad 230 projektów. Tak duże zainteresowanie programem sprawiło, że władze województwa postanowiły rozpisać II edycję BOM-u. Swoje propozycje może zgłaszać od 6 do 30 kwietnia, Należy jednak pamiętać, by projekty spełniały kilka warunków: - muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej, - muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego, - każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa. Co ważne w tym roku podpisy poparcia pod projektami będzie można zbierać nie tylko na listach papierowych, ale także elektronicznie. Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich przedstawiciele ustawowi. Podobnie jak rok temu, można skonsultować swój projekt przed jego złożeniem. Wystarczy przesłać wersję roboczą projektu na adres bom@mazovia.pl. Dzięki temu rośnie szansa, że zaprezentowany pomysł uzyska pozytywną ocenę i zostanie poddany pod głosowanie.

BOM/Łukasz Borowicz