Są trzy oferty na wstępną dokumentację dla III linii metra

2021-06-30 10:26 Marta Komorowska
Trzecia linia metra w Warszawie
Autor: Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wszystkie mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Teraz będą analizowane. Co będzie miał do wykonania zwycięzca?

Firma wybrana w przetargu w ciągu 1,5 roku przygotuje projekt koncepcyjny w formie raportu wstępnego i końcowego. Ustali strefy wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, oceni stan budynków w strefach wpływu budowy. Dokona też analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających. Musi też przygotować dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską oraz program funkcjonalno-użytkowy. Budżet na dokumentację przedprojektową to ponad 33 miliony 800 tysięcy złotych. Z kolei oferty opiewają na kwoty od ponad 19 milionów do ponad 27 milionów 800 tysięcy złotych. Wszystkie zatem mieszczą się w planach finansowych miasta. Cena to jednak tylko 60% przetargowej oceny. Do tego dochodzi jednak też dodatkowe doświadczenie czy możliwość wykonania uproszczonego projektu koncepcyjnego. Pierwszy etap III linii metra będzie prowadził od stacji Stadion Narodowy na Gocław. Ti w sumie 8 kilometrów trasy. Według założeń ma posiadać 6 stacji, Stację Techniczno-Posotojową Kozia Górka oraz infrastrukturę towarzyszącą.