Samorządy mogą już wnioskować o dotacje na zakup szkolnych autobusów

2022-09-19 8:29
Autobus
Autor: pixabay

Nabór dla mazowieckich gmin potrwa do 7 października. Wnioski przyjmuje samorząd województwa. Na realizację programu władze regionu przeznaczą 10 milionów złotych.

Od września naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w województwie mazowieckim zaczęło około 700 tysięcy uczniów. "Autobusy dla mazowieckich szkół" to nowy program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego celem jest pomoc gminom z Mazowsza w realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci i młodzieży - również z niepełnosprawnością - do szkół. Program będzie realizowany w latach 2022-2023. Z przeprowadzonej przez urząd marszałkowski ankiety wynika, że na 181 samorządów, 164 dowozi dzieci i młodzież do szkół. Główne problemy, które zgłaszają samorządy to między innymi: wyeksploatowane pojazdy, wysokie i wciąż rosnące koszty dowozu, brak komunikacji zastępczej oraz skomplikowane procedury przetargowe obowiązujące przy wyłanianiu przewoźników.

Gminy wskazywały także na rosnącą liczbę dzieci, które trzeba dowieść do szkół, sezonowość dojazdów, problemy z wywiązywaniem się z umów przez firmy zewnętrzne, a także dostosowanie pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością. W przesłanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ankietach: 91 samorządów wyraziło chęć zakupu nowego pojazdu, przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego na poziomie 50-70 procent kosztów netto. Maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać to 300 tysięcy złotych Szczegółowe informacje na temat programu oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na stronie internetowej samorządu województwa.