Udar mózgu - zagraża każdemu!

2014-05-12 16:00 j_kubiak
Lekarz
Autor: sxc.hu

Statystyki są nieubłagane. Średnio co osiem minut ktoś doznaje udaru. Jak rozpoznać objawy i jak pomóc?

Udar mózgu to jedna z nielicznych, powszechnie występujących chorób zagrażających życiu, której ryzyko można ograniczać stosujące odpowiednią profilaktykę i modyfikując styl życia. Ponadto w przypadku udaru niedokrwiennego (ok. 80% przypadków choroby to udary tego rodzaju) dostępna jest skuteczna terapia – do 4,5 godziny od pojawienia się pierwszych objawów możliwe jest podanie leku ratującego życie. Bardzo ważne jest również niezwłoczne rozpoczęcie rehabilitacji. STOP UDAROM! Celem akcji informacyjnej STOP UDAROM! jest podnoszenie świadomości na temat udaru mózgu – prawidłowej profilaktyki oraz objawów choroby i konieczności szybkiej reakcji na ich wystąpienie, a także znaczenia wczesnego rozpoczęcia rehabilitacji poudarowej. Jak pokazują wyniki badania INTERSTROKE opublikowane w magazynie Lancet w 2010 r. za 90% ryzyka wystąpienia udaru mózgu odpowiada zaledwie dziesięć czynników ryzyka, w tym nadciśnienie tętnicze i choroby serca oraz elementy stylu życia, takie jak palenie papierosów, picie alkoholu, brak aktywności fizycznej oraz nieprawidłowe odżywianie i towarzysząca mu otyłość. Na wiele z tych czynników ryzyka możemy wpływać poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki (np. wdrożenie leczenia przeciwzakrzepowego w przypadku osób z migotaniem przedsionków) i prawidłowy styl życia (regularne ćwiczenia, zbilansowana dieta, ograniczenie spożycia alkoholu) . W przypadku wystąpienia udaru decydujące znaczenie dla skutecznego leczenia ma szybkie rozpoznanie objawów choroby i natychmiastowe wezwanie pogotowia. W przypadku osób, u których doszło do niedokrwiennego udaru mózgu możliwe jest zastosowanie terapii pozwalającej na rozpuszczenie skrzepu, który blokuje przepływ krwi w naczyniach krwionośnych doprowadzających tlen i substancje odżywcze do mózgu. Jest to tzw. leczenie trombolityczne. W wielu przypadkach ratuje ono życie i ogranicza negatywne skutki choroby. Leczenie takie można jednak zastosować jedynie do 4,5 godziny od wystąpienia udaru, dlatego tak ważne jest szybkie rozpoznanie objawów i niezwłoczne przewiezienie chorego do szpitala z oddziałem udarowym, w którym się je stosuje. W terapii udaru ogromne znaczenie ma również rehabilitacja. Odpowiednia i szybko rozpoczęta fizjoterapia znacząco redukuje wczesne powikłania udaru, a co za tym idzie ogranicza wczesną śmiertelność. Jeszcze kilkanaście lat temu wynosiła ona w Polsce blisko 30% w pierwszym miesiącu od wystąpienia choroby. Obecnie wskaźniki te znacznie się poprawiły, ale dostępność fizjoterapii jest w dalszym ciągu niewystarczająca. Najczęściej występujące objawy udaru mózgu to: Asymetria twarzy – niedowład lub porażenie mięśni po jednej stronie twarzy (np. opadanie kącika ust) Niedowład lub porażenie połowicze kończyn górnych lub dolnych Zaburzenia mowy – mowa bełkotliwa, niezrozumiała Zaburzenia widzenia Utrata równowagi i zawroty głowy