Umowy na odbiór śmieci będą obowiązywać do stycznia 2017 r.

2013-11-22 8:45 j_kubiak
śmieci
Autor: Fot. Kamil Lewera

Do stycznia 2017 r. trzy firmy, z którymi podpisano umowy, będą odbierać odpady komunalne w Warszawie - wynika z informacji przedstawionej w czwartek podczas sesji Rady Warszawy. Ratusz przygotowuje kampanię informacyjną m.in. o zasadach selekcji śmieci.

W informacji prezydent m.st. Warszawy podano, że 19 listopada samorząd podpisał umowy z trzema firmami (MPO, Lekaro i Sita) na odbiór odpadów komunalnych w 4 obszarach, obejmującym swym zasięgiem 8 dzielnic stolicy. Zaznaczono, że umowy te będą obowiązywać do stycznia 2017 r. Zgodnie z informacją, za obsługę w obszarze V (Praga Południe i Praga Północ) Lekaro zainkasuje ok. 114,4 mln zł brutto; za odbiór śmieci w obszarze VI (Rembertów, Wawer i Wesoła) otrzyma ok. 96 mln zł brutto. MPO za obsługę w obszarze VII (Śródmieście) dostanie 109,6 mln zł brutto, a Sita uzyska 108 mln zł brutto za odbiór śmieci z obszaru VIII (Ursynów i Wilanów). Zgodnie z harmonogramem przedstawionym w informacji do końca stycznia 2014 r. powinny zostać dostarczone pojemniki i worki, a od 1 lutego 2014 r. firmy zaczną świadczyć usługi wynikające z umów. "Wybrane firmy dostarczą mieszkańcom niezbędne pojemniki oraz worki na zbieranie odpadów. Warszawiacy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, będą je zbierać do trzech pojemników: śmieci zmieszane trafią do czarnych pojemników, segregowane papiery oraz plastik do pojemników w kolorze czerwonym, a szkło opakowaniowe - do pojemników zielonych" - napisano w informacji przedstawionej radnym. Zgodnie z informacją w przypadku zabudowy jednorodzinnej odbierane będą: odpady zmieszane (odpadki kuchenne, itp.) - co najmniej raz na dwa tygodnie, odpady segregowane suche (papier, karton, plastik, kartony po sokach i mleku itp.) - co najmniej raz na cztery tygodnie, szkło - co najmniej raz na cztery tygodnie. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady zmieszane odbierane będą co najmniej dwa razy w tygodniu; odpady segregowane suche - co najmniej raz na tydzień, szkło - co najmniej raz na cztery tygodnie. "Odpady wielkogabarytowe ze wszystkich typów nieruchomości będą odbierane w ramach zbiórek akcyjnych, co najmniej raz na cztery tygodnie. Dodatkowo, w okresie poświątecznym, organizowane będą dwie zbiórki choinek. Odpady zielone, m.in. liście, będą odbierane, od maja do listopada, w każdym tygodniu danego miesiąca od soboty do poniedziałku" - wyjaśniono. W informacji podano, że planowane są zintensyfikowane działania informacyjne, aby mieszkańcy, przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorcy, którzy zostali objęci docelowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, uzyskali wyczerpujące informacje na temat sposobu odbioru odpadów komunalnych, w tym zasad selektywnej zbiórki oraz korzyści z niej wynikających. Podkreślono, że ratusz przygotowuje kampanię informującą mieszkańców dzielnic, w których obowiązywać będzie nowy system odbioru odpadów komunalnych. Równolegle kontynuowana będzie kampania w pozostałych dzielnicach zawierająca informacje na temat systemu pomostowego. Warszawa rozstrzygnęła przetarg śmieciowy na początku września. Zdecydowano wówczas, że od lutego 2014 r. śmieci w stolicy będą odbierać trzy firmy: Lekaro, Sita Polska oraz MPO. Miasto podzielono na dziewięć obszarów, z czego pięć przypadło MPO. Od tego rozstrzygnięcia odwołały się firmy, które przetarg przegrały - Byś i Remondis. Obie odwołały się tylko od wyboru MPO, ponieważ startowały do tych samych rejonów, co miejska spółka. W swoich odwołaniach przegrani zarzucili miastu, że wybrało miejską spółkę, mimo że ma ona stratę i brakuje jej wymaganego doświadczenia w zakresie zagospodarowania odpadów. Obie firmy twierdzą też, że MPO zaoferowało rażąco niską cenę. Podpisane we wtorek umowy dotyczą ośmiu z osiemnastu dzielnic miasta. O tym, czy i kiedy będzie można podpisać pozostałe umowy, zdecyduje Krajowa Izba Odwoławcza. Do 31 stycznia 2014 r. będzie obowiązywał w Warszawie tzw. system pomostowy - w tym czasie mieszkańcy przekazują opłatę śmieciową miastu, a nie firmom śmieciowym. Miasto opłaca z niej faktury za odbiór śmieci.