W archidiecezji zakończył się diecezjalny etap synodu

2022-06-25 12:16
Msza święta na zakończenie synodu w archikatedrze
Autor: Marta Komorowska

Nauczyliśmy się słuchać siebie nawzajem – mówili podczas podsumowania prac uczestnicy spotkań synodalnych.

Kardynał Kazimierz Nycz podziękował za zaangażowanie w konsultacje synodalne. Przyznał, że prace w archidiecezji były prowadzone bardzo poważnie, a ich uczestnicy przyłożyli się do niej na każdym z poziomów. Synteza wniosków z tych prac znalazła się dokumencie synodalnym. Została spisana na 10 stronach. Dokument ten został przekazany po Mszy Świętej dekanatom i trafi do każdej parafii archidiecezji warszawskiej.

To opracowanie będzie istotne nie tylko dla przyszłorocznego synodu biskupów, ale przede wszystkim dla duszpasterstwa w Archidiecezji Warszawskiej. Przez kilka miesięcy fazy diecezjalnej najwięcej działo się w parafiach i różnych wspólnotach. Zespoły synodalne powstały w każdej parafii i liczyły od kilku do kilkudziesięciu osób. W Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się ponadto 6 spotkań na poziomie diecezjalnym.

We wrześniu ma zostać opublikowane pierwsze Instrumentum laboris. Do marca 2023 potrwa faza kontynentalna synodu biskupów, po której – w czerwcu 2023 zostanie zredagowane drugie Instrumentum laboris. W październiku 2023 odbędzie się w Rzymie - XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów.

Posłuchaj głosu uczestników spotkań i ks. Mateo Campagniaro odpowiedzialnego za prace synodalne w archidiecezji warszawskiej.

Listen to "Synod - rozmowa z ks. Mateo Campagniaro" on Spreaker. Listen to "Synod - rozmowa z uczestnikami spotkań" on Spreaker.