W Milanówku powstanie Centrum Bezpieczeństwa

2022-09-05 8:04
Herb Milanówka
Autor: Wikipedia

Radni tej podwarszawskiej miejscowości na ostatniej sesji zmienili decyzję dotycząca finansowania placówki. Ta według mieszkańców jest w mieście bardzo potrzebna.

W Centrum będą stacjonowały wszystkie formacje odpowiadające za bezpieczeństwo mieszkańców. Koncentracja w jednym miejscu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego umożliwi szybką reakcję służb na powiadomienia o wypadkach. Właśnie dlatego, na budowie tego ośrodka, tak bardzo zależało mieszkańcom. Ale 24 sierpnia radni miasta większością głosów wstrzymali się od decyzji o przyznaniu, potrzebnego do realizacji projektu, wynoszącego 2,4 milionów złotych wkładu własnego gminy. Część radnych stwierdziła, że koszt budowy Milanowskiego Centrum Bezpieczeństwa został przeszacowany. Po tym głosowaniu sesja rady została przerwana.

Kiedy obrady wznowiono - radni zmienili zdanie w sprawie finansowania budowy Milanowskiego Centrum Bezpieczeństwa. Za przyznaniem pieniędzy głosowało 8 radnych, przeciwko było 5, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Przypomnijmy, gdyby brakującej kwoty radni nie przyznali - miliony złotych musiałyby zostać zwrócone. Działania organizacyjne będą realizowane jeszcze w tym roku. Będzie to głównie przygotowanie dokumentacji. Gmina Milanówek planuje jeszcze we wrześniu podpisać umowę z wykonawcą. Pierwszy etap projektowy budowy Centrum musi zakończyć się najpóźniej do 15 maja 2023 roku. Etap budowlano-wykonawczy będzie realizowany w latach 2023-2024. Całość zamówienia wykonawca powinien zrealizować do listopada 2024 roku.