W szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych miejsc nie zabraknie

2018-12-05 6:46
Szkoła
Autor: fot. freeimages.com

Przynajmniej według Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Sprawa jest ważna, bo w czerwcu rok szkolny zakończy tak zwany podwójny rocznik. To uczniowie trzecich klas gimnazjów oraz ósmych klas podstawówki.

Taki stan rzeczy wymusiła reforma edukacji przygotowana i wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego uczniowie, ich rodzice oraz dyrektorzy szkół są zaniepokojeni sytuacją. Mazowiecka kurator oświaty – Aurelia Michałowska – zapewnia jednak, że liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w całym województwie jest odpowiednia i proporcjonalna do liczby absolwentów podstawówek i wygaszanych gimnazjów. To dane z systemu informacji oświatowej i zebrane szacunki z 80 procent szkół publicznych na Mazowszu pod koniec października. Kurator oświaty zaznaczyła, że to samorządy i szkoły odpowiadają za liczbę przygotowanych w placówkach miejsc. Rekrutacje zaś będą prowadzone jednocześnie, ale osobno będą do nich przystępować absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Między nimi nie będzie bezpośredniej rywalizacji. Wszystko dlatego, że jedni będą się ubiegali o przyjęcie do 3-letnich liceów oraz 4-lettnich techników czy szkół branżowych, drudzy zaś do szkół odpowiednio cztero- i pięcioletnich. Będą pobierali naukę zgodnie z zupełnie innymi programami kształcenia. W pierwszym etapie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzaniu ósmoklasisty, za które można uzyskać do 100 z 200 wszystkich możliwych punktów. Ponadto liczyły się będą oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych, obowiązkowych przedmiotów, zamieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły. Te przedmioty wskaże rekrutująca placówka. Przewidziano także dodatkowe punkty, na przykład. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem czy aktywność społeczną. Do końca stycznia 2019 roku opublikowany będzie harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że w województwie mazowieckim egzamin ósmoklasisty pisany będzie 1650 szkołach, a egzamin gimnazjalny w 950 szkołach. Oba są obowiązkowe dla uczniów i są warunkiem ukończenia szkoły.