W Warszawie więcej bezdomnych, niż miejsc noclegowych

2022-12-05 6:27
Bezdomni
Autor: sxc.hu

Stolica ma około 1,4 tysiąca miejsc dla osób w kryzysie bezdomności. Ze statystyk wynika jednak, że potrzebujących pomocy jest aż 2,5 tysiąca osób. Nowa noclegownia została otwarta przy Kupieckiej na Białołęce

Już pierwszej nocy nowy obiekt przenocował 95 osób. Wszyscy dostali posiłek wieczorny i śniadanie. Jak podkreśla ratusz, pomimo zamknięcia dwóch noclegowni na: Marywilskiej oraz Polskiej i przekształceniu ich w schroniska, ogólna liczba miejsc w Warszawie dla osób bezdomnych pozostaje niezmienna. Według badań przeprowadzonych w 2019 roku - w stolicy przebywało 2549 osób w kryzysie bezdomności. Miasto na okres zimy zapewnia jednak stale 1,4 tys. miejsc noclegowych.

Jak tłumaczy ratusz - rzadko jest tak, aby z wszystkich korzystały osoby w bezdomności. Jest grupa osób, która nie chce skorzystać z pomocy i pozostaje w miejscach, w których przebywa, nie zgadzają się na zabranie przez straż miejską lub policję do noclegowni lub schronisk. To trzeba też uszanować. Co roku są też przygotowane miejsca interwencyjne na przykład w budynkach, które czekają na remont. Gdyby wydarzyła się sytuacja, że wszystkie miejsca noclegowe byłyby zajęte, można otworzyć placówki przygotowane na pomoc interwencyjną i każda osoba potrzebująca uzyska pomoc.

Noclegownie prowadzone są przez miejską jednostkę Warszawskie Centrum Integracji. Oprócz nowej noclegowni na Kupieckiej, są również podobne placówki na: Kaczorowej oraz Myśliborskiej. Jest ponad 70 miejsc tymczasowego interwencyjnego schronienia oraz ogrzewalnia, którą na zlecenie miasta prowadzi Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej przy Grochowskiej. Oprócz tego w Warszawie działa 18 schronisk, w tym siedem schronisk z usługami opiekuńczymi. Są one prowadzone przez organizacje pozarządowe, a finansowane przez miasto. Jest także sześć miejsc doraźnej pomocy takich jak jadłodajnie oraz punkty poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności.