Wyniki konsultacji dla mostu Krasińskiego

2016-06-02 12:26
Raport z konsultacji dotyczących budowy mostu Krasińskiego
Autor: um.warszawa.pl

Udostępniono raport z konsultacji społecznych dotyczących budowy mostu Krasińskiego.

Prace społecznych i eksperckich komisji konsultacyjnych były prowadzone od 15 lutego do 20 marca. Wyniki raportu opisują m.in. zmiany jakie w konsekwencji konsultacji zostały dokonane w projekcie. Główne zmiany to zmniejszenie liczby pasów ruchu do jednego w każdą stronę, wydzielenie dodatkowego pasa tylko dla ruchu autobusów, oddzielenie ruchu rowerowego od pieszego. Z wynikami raportu możemy zapoznać się na stronie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/raport-podsumowujacy-konsultacje-projektu-mostu-krasinskiego.