Zaczęło sie wytyczanie ronda u zbiegu Mińskiej i Chodakowskiej

2022-09-27 8:56
Rondo
Autor: brak danych

Prace są konieczne ze względu na coraz większy ruch. O rondo w tym miejscu prosili sami mieszkańcy. Na razie wyspa ronda zostanie zbudowana z barier służących do organizacji ruchu, a docelowo w tym miejscu w przyszłości powstanie stałe rondo.

Skrzyżowanie zlokalizowane jest na styku Kamionka i Grochowa. Sąsiaduje z terenem, na którym powstaje coraz więcej bloków mieszkalnych. Towarzyszy temu też budowa obiektów handlowo-usługowych. W efekcie z każdym rokiem wzrasta ruch w najbliższej okolicy. Wyznaczone zostanie również nowe przejście dla pieszych. Powstanie po południowej stronie skrzyżowania i dzięki niemu mieszkańcy zyskają w tym miejscu czwartą zebrę do przekraczania jezdni. Pozostałe przejścia wyposażone zostaną w azyle z prefabrykatów. Będzie to wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez audytorów, którzy w trakcie audytu nieosygnalizowanych przejść ocenili je na 1, 1 i 2. Ostatnim elementem będzie budowa progu zwalniającego, który powstanie na Mińskiej od strony Grochowskiej.

Podczas budowy progu zwalniającego wygrodzony zostanie fragment południowego pasa ulicy Mińskiej (od strony Grochowskiej w kierunku Chodakowskiej). Ruch będzie się odbywał wahadłowo. W czasie wykonywania ronda wygrodzenia zostaną ustawione na środku skrzyżowania, uniemożliwiając skręt z Mińskiej w lewo w Chodakowską – z obu kierunków. Jadąc Chodakowską, także z obu kierunków, kierowców obowiązywać będzie nakaz skrętu w prawo. Podczas montażu azylów zwężone będą jezdnie ulic Mińskiej i Chodakowskiej na wysokości zebr. Prace powinny zakończyć się do 10 października.