Zgłoś czym ogrzewasz

2022-06-28 6:48
komin
Autor: brak danych

Czas jest jeszcze tylko do czwartku (30.06). Przypomina o tym stołeczny ratusz. Warto o tym pamiętać, bo można dostać karę.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła w domach są obowiązkowe. Muszą je złożyć właściciele bądź zarządcy nieruchomości. Dzięki temu powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która ma zlokalizować przestarzałe piece i kotły, które najbardziej zanieczyszczają powietrze. Najprościej deklaracje można złożyć przez internet. Są przyjmowane także w urzędach dzielnic. Jak dotąd, w Warszawie deklaracje złożono dla niemal 61,5 tys. adresów. Ponad drugie tyle nadal nie jest zarejestrowane w bazie.

Obowiązek dotyczy też posiadaczy działek rekreacyjnych ROD, którzy zainstalowali w swoich domkach/altankach piece, kominki czy bojlery na wodę. W przypadku nowo powstałego obiektu czas jest znacznie krótszy – w takim przypadku deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ogrzewania. W deklaracji wymagane są wyłącznie podstawowe dane: imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie), adres e-mail (opcjonalnie).