Zmiany w rozkładach Kolei Mazowieckich.

2015-08-26 18:50
Pociąg KM
Autor: Łukasz Borowicz Radio Plus Warszawa

Od 1 września do 17 października 2015 r., w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich.

Zmiany dotyczą przede wszystkim linii, na których trwają prace modernizacyjne, w tym głównie: Warszawa – Skierniewice, Warszawa – Łuków, Warszawa – Małkinia, Warszawa – Dęblin, Warszawa – Skarżysko Kamienna. Na linii nr 1 Warszawa – Skierniewice będą kontynuowane prace modernizacyjne, w związku z czym ruch pociągów na odcinku Grodzisk Maz. – Żyrardów będzie prowadzony wahadłowo, po jednym czynnym torze. Ponadto część pociągów do/z Skierniewic i Żyrardowa będzie kursować w skróconej relacji. Rozkład jazdy będzie bardziej stabilny w porównaniu do korekty obowiązującej w okresie wakacji, kiedy ulegał bardzo częstym zmianom. Zakończenie prac na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów jest planowane 17 października. Następnie do końca obowiązywania rozkładu jazdy edycji 2014/2015 będą odbywały się tylko prace wykończeniowe i uzupełniające. Na linii nr 2 Warszawa – Łuków w dniach 5-7 września, w związku z kolejną fazą przebudowy stacji Warszawa Rembertów, na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna ruch pociągów prowadzony będzie wahadłowo po jednym torze. W tych dniach większość pociągów do/z Mińska Mazowieckiego i Mrozów zostanie odwołana. W związku z modernizacją linii nr 6 Warszawa - Małkinia będą kontynuowane prace na odcinku Zielonka - Wołomin – Tłuszcz – Łochów – Sadowne Węgrowskie. W dalszym ciągu będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Tłuszcz - Sadowne Węgrowskie. Na pozostałych odcinkach ruch pociągów będzie prowadzony po jednym czynnym torze. Część pociągów będzie odwołana i za niektóre będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Na linii nr 7 Warszawa – Dęblin będą kontynuowane prace związane z budową tunelu drogowego w Międzylesiu. W związku z tym na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica ruch pociągów będzie prowadzony po jednym czynnym torze. Część pociągów będzie odwołana, a część będzie kursować w skróconej relacji. Prace nad budową tunelu będą trwały do końca obowiązywania bieżącej edycji rozkładu jazdy, czyli do 12 grudnia 2015 roku. Na linii nr 8 Warszawa – Skarżysko Kamienna w związku z kolejną fazą przebudowy stacji Radom nastąpi całkowita przerwa w kursowaniu pociągów na odcinku Lesiów – Radom. Wszystkie pociągi na tym odcinku będą obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową. Tylko pociąg Radomiak zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych będzie kursował trasą okrężną. Na linii nr 9 Warszawa – Działdowo w wybrane dni będą trwały prace poprawiające parametry infrastruktury kolejowej. W związku z powyższym będą występowały częste zmiany rozkładu jazdy. W dniach 2 i 25 września pociąg 51606 relacji Ciechanów – Warszawa Zach. p.8 rozpocznie bieg w Nasielsku. Pociąg 15303 relacji Warszawa Zach.p.8 – Działdowo skończy bieg w Nasielsku, natomiast pociąg 15601 kursujący w relacji Warszawa Gdańska – Ciechanów będzie kursował w relacji wydłużonej do Działdowa. Na liniach: nr 27 Nasielsk – Sierpc oraz 29 Tłuszcz - Ostrołęka będą trwały bieżące prace utrzymaniowe, w związku z tym zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa: Szczegółowy rozkład jazdy pociągów jest zamieszczony na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl w zakładce Tabele rozkładów jazdy.

Zmiany w KM/Łukasz Borowicz