ZOM regularnie sprząta warszawskie ulice

2015-08-25 15:18
Mycie ulic
Autor: ZOM

Zarząd Oczyszczania Miasta raz w tygodniu przeprowadza zamiatanie ulic. Co dwa tygodnie natomiast prowadzone jest ich mycie.

Nocami na warszawskie ulice wyjeżdża 25 zamiatarek i 18 zmywarek, które czyszczą jezdnie. Każda z ulic podlegających ZOM zamiatana jest z reguły raz w tygodniu, a zmywana co najmniej raz na dwa tygodnie. Od początku roku ulice podlegające ZOM zamieciono już 18 razy. Zamiatanie obejmuje całą szerokość jezdni oraz zatoki przystankowe i parkingowe, utwardzone pobocza oraz krawężniki. Podczas zamiatania jezdni, system szczotek podlega zraszaniu, co minimalizuje zapylenie. Do tej pory ze stołecznych ulic zebrano 1,4 tys. ton zanieczyszczeń, głównie piasku, liści oraz niedopałków papierosów. Ulice w tym sezonie były również siedmiokrotnie myte. Jedna cysterna z wodą pozwala na zmycie ok. 5 km jezdni ulicy. Woda wypuszczana jest z systemu dysz zamontowanych na listwie umieszczonej przed maską, co pozwala na dokładniejsze zmywanie drobnych zanieczyszczeń i pyłu. Z powodu mniejszego ruchu prace porządkowe realizowane są w godzinach nocnych. Po sprzątaniu kontrolerzy ZOM weryfikują prawidłowość oczyszczenia jezdni. W tym pomaga im specjalny system kontroli, dzięki któremu można sprawdzić przebieg trasy zamiatarek i zmywarek, prędkości z jaką były realizowane prace, a także czy prace były wykonane przy zastosowaniu odpowiednich standardów technicznych.