"Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny"

2022-06-13 6:06
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Autor: UKSW

Taki tytuł nosi wystawa otwarta na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest poświęcona Prymasowi Tysiąclecia. Przygotował ją Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego.

Wystawa ukazuje rolę Prymasa Tysiąclecia w życiu Kościoła i państwa. Swoją premierę miała w ubiegłym roku przeddzień beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Obecnie ekspozycję można obejrzeć na kampusie UKSW. Bedzie tam dostępna do końca czerwca. Ekspozycja przybliża postać kardynała Wyszyńskiego w różnych aspektach jego działalności. Chodzi o jego posługę w Kościele oraz służbę Ojczyźnie.

Prezentuje również informacje na temat samej osoby prymasa, jego pobożności czy relacji z metropolitą krakowskim - kardynałem Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem Pawłem II. Zwiedzający wystawę mogą także zapoznać się z materiałami filmowymi ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, nagranymi przez Urząd Bezpieczeństwa w latach 60. XX wieku. Dokumentacja ta została sporządzona w czasie uroczystości milenijnych oraz w czasie obserwacji warszawskich pielgrzymek na Jasną Górę.