Nabożeństwo ekumeniczne "Od konfliktu do Komunii"

31-10-2017

Budowanie jedności to imperatyw chrześcijańskiego sumienia - mówił biskup Marek Marczak, administrator archidiecezji łódzkiej, podczas nabożeństwa ekumenicznego w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi. W poniedziałek wieczorem wierni różnych wyznań modlili się wspólnie podczas nabożeństwa "Od konfliktu do Komunii", kończącego Dni Reformacji w Łodzi.

Podziel się ze znajomymi
Nabożeństwo ekumeniczne "Od konfliktu do Komunii". Biskup Marek Marczak.
Nabożeństwo ekumeniczne "Od konfliktu do Komunii". Biskup Marek Marczak.
Podczas nabożeństwa kazanie wspólnie wygłosili: biskup Marek Marczak z Kościoła Katolickiego oraz biskup Jan Cieślar z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Bp Marczak mówił o dążeniu do jedności jako wyrazie miłości do Chrystusa.

Wiara w Chrystusa podpowiada nam, ze jedność Kościoła to nie tylko nadzieja na przyszłość. Ta jedność, w jakiejś mierze już istnieje; nie osiągnęła ona jeszcze swego w pełni widzialnego kształtu pośród chrześcijan. Jej budowanie stanowi imperatyw chrześcijańskiego sumienia, oświeconego wiarą, kierowanego miłością. Jesteśmy zatem wezwani, aby budować jedność, tzn. szukać punktów wspólnych w naszej wierze. Staramy się, także i podczas tej naszej dzisiejszej modlitwy, wszyscy czynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznawać się do popełnionych win i wybaczać je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie. Przykazanie miłości wzajemnej, która ma swoje źródło w miłości Chrystusa.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Przypominając ubiegłoroczne spotkanie papieża Franciszka z hierarchami Kościoła luterańskiego, biskup Jan Cieślar mówił o procesie poszukiwania jedności.

Mocniej czujemy imperatyw płynący z arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa, aby wszyscy byli jedno - jako wezwani do pojednania, wspólnoty i realizacji wśród nas postulatu miłości. Miłości siostrzanej i braterskiej. Tym mocniej słyszymy głos jezusowego wezwania do wzajemnej miłości. Ale to wszystko prowadzi ku przeżyciu jezusowych słów jako zaproszenia do budowania w Nim i przez Niego - bo tylko tak jest to możliwe - wspólnoty wiary owocującej miłością. Rozumiejąc też, że formacja to ciągły proces, pojmujemy też przy słowach z janowej Ewangelii, że to proces poszukiwania jedności z innymi chrześcijanami. To proces ciągłego odnajdywania w drugim człowieku siostry i brata. To proces ciągłego odradzania się w wierze, w nadziei - i właśnie w tak zaakcentowanej przez księdza biskupa miłości.

Uczestnicy nabożeństwa ekumenicznego w kościele św. Mateusza zapalili świece, przygotowane przez łódzką parafię prawosławną.

CZYTAJ TAKŻE:

POSŁUCHAJ:
Biskup Marek Marczak
Biskup Jan Cieślar
Biskup Marek Marczak - całe kazanie
Biskup Jan Cieślar - całe kazanie
Ks. Michał Makula - powitanie

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto