Wiosna na Stawach Kiszkowskich

08-04-2021

Choć pogoda za oknami płata nam figle to jednak mamy wiosnę. Widać to na Stawach Kiszkowskich. Rozpoczyna się tam już okres lęgowy ptaków, między innymi gęsi gęgaw czy żurawi.

Podziel się ze znajomymi
Stawy Kiszkowskie
Stawy Kiszkowskie
Stawy Kiszkowskie to perełka ornitologiczna w skali Wielkopolski. Będący częścią projektu ochrony siedlisk Natura 2000 obszar obejmuje stawy oraz pas nieużytków w dolinie rzeki Mała Wełna niedaleko Kiszkowa. Dzięki urozmaiconej strukturze siedlisk, na którą składają się małe wysepki, szuwary trzcinowe, a także płycizny i obszary błotniste, stawy stały się ważnym punktem na ptasiej mapie Polski. Można tam zobaczyć wiele gatunków znajdujących się pod ochroną.
Miejsce to odwiedziła Justyna Malińska

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto