Uroczysta Sesja Rady Warszawy

31-07-2014

31 lipca 2014 r. z okazji Dnia Pamięci Warszawy odbyła się uroczysta - LXXXVII - sesja Rady m.st. Warszawy.

Podziel się ze znajomymi
Rada
Rada | fot. Joanna Kubiak
Podczas uroczystości na Zamku Królewskim Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska i Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wręczyły akty nadania tytułu Honorowego Obywatela oraz Nagrody m.st. Warszawy.

W tym roku tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy nadano trzem osobom:
• Panu Janowi Olszewskiemu
• Panu Jerzemu Owsiakowi
• Panu prof. Mieczysławowi Szostkowi

Tegoroczni Laureaci Nagrody m.st. Warszawy:
1. Pan Tadeusz Adamiec,
2. Pan Wojciech Barański ,
3. Pani Lidia Burczyn,
4. Pani Zdzisława Donat,
5. Pan Zbigniew Dowgiałło,
6. Pani Grażyna Filipiak,
7. Pan Zbigniew Galperyn,
8. Pani Józefa Danuta Gałkowa,
9. Pan Eugeniusz Guzek,
10. Pani Halina Jędrzejewska,
11. Pani Jolanta Kolczyńska,
12. Pan Stanisław Kral-Leszczyński,
13. Pan Mirosław Lisek,
14. Ksiądz prałat Józef Roman Maj,
15. Pan Jerzy S. Majewski,
16. Pan Wiesław Ochman (Laureat Nagrody przyznanej 31 maja 2012 r. uchwałą Nr LVII/1625/2012),
17. Pan Andrzej Rogiński,
18. Pan Stanisław Rubkiewicz,
19. Pan Tadeusz Maria Rudkowski,
20. Pan Andrzej Strejlau,
21. Pan Władysław Ryszard Szeląg,
22. Pan Krzysztof Szwagrzyk,
23. Pani Gołda Tencer,
24. Pan Andrzej Trzos-Rastawiecki,
25. Pan Jerzy Turzewski,
26. Pan Eugeniusz Tyrajski,
27. Pani Beata Tyszkiewicz,
28. Pan Mirosław Wielgoś,
29. Pan Jarosław Wróblewski,
30. Pan Andrzej Wysmołek,
31. Pan Zbigniew Wojciech Zieliński,
32. Stowarzyszenie imienia Ludwiga van Beethovena,
33. Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON",
34. Stowarzyszenie KERAMOS,
35. Stowarzyszenie Klon/Jawor,
36. Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych,
37. Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie,
38. Portal "KULAWA WARSZAWA",
39. Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI".


Honorowy Obywatel m.st. Warszawy

Tytuły nadane 5 czerwca 2014 r. uchwałą nr LXXX/2105/2014

Jan Olszewski, ur. 20 sierpnia 1930 r. w Warszawie. Adwokat, polityk, premier Rzeczpospolitej Polskiej (5 XII 1991 ‒5 VI 1992). W okresie okupacji walczył w Szarych Szeregach. Po wojnie pracował
w Ministerstwie Sprawiedliwości, Polskiej Akademii Nauk oraz redakcji tygodnika „Po Prostu". Od 1956 do 1962 r. był członkiem KlubuKrzywego Koła. W roku 1957 otrzymał zakaz wykonywania zawodu dziennikarza, ponieważ w swoich artykułach wykazywał nadużycia władzy w sądownictwie i wymiarze sprawiedliwości. W latach 1962-1968 prowadził kancelarię adwokacką, występując jako obrońca
w procesach politycznych, m.in. Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i Janusza Szpotańskiego oraz studentów aresztowanych w związku z wydarzeniami marcowymi.
Był współzałożycielem Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. W roku 1976 występował jako obrońca robotników z Radomia i Ursusa oraz współinicjował  założenie Komitetu Obrony Robotników, a od 1977 r. udzielał się w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W roku 1980 działał w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym w Stoczni Gdańskiej oraz współtworzył statut Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. Występował również jako pełnomocnik Związku
w postępowaniu rejestracyjnym. Był również pełnomocnikiem rodziny księdza Jerzego Popiełuszki w procesie jego zabójców w 1984r. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu (1989 r.). Współtworzył Porozumienie Centrum, partię polityczną o profilu chrześcijańsko-demokratycznym. W latach
1991–1993 i 1997–2005 był posłem na Sejm RP, a w okresie od grudnia 1991 do czerwca 1992 r. pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów. Założył partię Ruch dla Rzeczpospolitej (1992 r.), której następnie przewodniczył. Kandydował w wyborach prezydenckich w latach 1995 i 2000. W roku 1995 powołał ugrupowanie polityczne Ruch Odbudowy Polski i został jego przewodniczącym (funkcję tę pełnił do
20 stycznia 2011 r.). W latach 2005-2006 był wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu.
W 2008 r. Rada Polskiej Fundacji Katyńskiej przyznała mu Medal Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. W 2009 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem
Orła Białego.

Jerzy Owsiak, ur. 6 października 1953 r. w Gdańsku. Dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor audycji muzycznych, twórca Przystanku Woodstock, pomysłodawca, założyciel i prezes zarządu Fundacji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

prof. Mieczysław Szostek, ur. 20 września 1933 r. w Legionowie. Chirurg,
profesor nauk medycznych, poseł na Sejm, przewodniczący Rady Narodowej m.st.
Warszawy w latach 1981-1990. Do 3 września 1939 r. mieszkał w Legionowie, po wybuchu wojny rodzinę ewakuowano w okolice Siedlec, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią.
W latach 1952-1958 studiował na Akademii Medycznej w Warszawie. Następnie
podjął pracę zawodową w I Klinice Chirurgicznej macierzystej uczelni.

W 1963 r. zdobył specjalizację I stopnia, a w 1967 II stopnia z chirurgii ogólnej.
W tymże roku uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie pracy Rekanalizacja
zakrzepów żylnych, w roku 1975 habilitował się na podstawie pracy Chirurgiczne
leczenie zespołu pozakrzepowego. W 1980 r. został kierownikiem Kliniki Chirurgii
Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej. W roku 1985 otrzymał tytuł profesora. W latach
1964-1965 był stypendystą British Medical Council, a w latach 1985-1986 -
- konsultantem Światowej Organizacji Zdrowia ds. chirurgii naczyniowej,
prowadząc m.in. kursy szkoleniowe w Indiach, Chinach i Korei.

Przez wiele kadencji zasiadał w Radzie Narodowej m.st. Warszawy, dziewięć lat jako
jej przewodniczący (1981-1990), będąc pierwszym bezpartyjnym członkiem Rady
w historii tego gremium. W roku 1985 uzyskał mandat posła na Sejm Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej IX kadencji w okręgu Warszawa-Ochota.

W latach 1991-1993 został prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgów
Naczyniowych, a potem członkiem zarządu tej organizacji. W 1999 r. mianowano go
prorektorem Akademii Medycznej w Warszawie ds. Klinicznych, Inwestycji
i Współpracy z Regionem, a 16 grudnia 2003 r. powołano na stanowisko prezesa
zarządu Fundacji Rozwoju Chirurgii Naczyniowej.

Kontynuuje działalność dydaktyczną, obecnie jako Dziekan Wydziału Nauki
o Zdrowiu w Collegium Mazovia ‒Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach.
Jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wiceprezesem
Zarządu Głównego.

Za wybitne zasługi w działalności naukowej i dydaktycznej odznaczony Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2005 r. Krzyżem WielkimOrderu Odrodzenia Polski.


Nagrody m.st. Warszawy przyznane 5 czerwca 2014 r. uchwałą nr LXXX/2106/2014

Tadeusz Adamiec, dyrektor Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego,
najstarszej w Polsce placówki szkolno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży z wadą
słuchu. Niezwykle otwarty i zaangażowany na rzecz środowiska osób niesłyszących.
Corocznie organizuje Festiwal Kultury Głuchych. Wspierał prace legislacyjne nad
ustawą sejmową dotyczącą Polskiego Języka Migowego.

Wojciech Barański, żołnierz Armii Krajowej. W czasie Powstania Warszawskiego
był łącznikiem drużyny harcerskiej batalionu „Gustaw”. Po wojnie działał
w nielegalnej młodzieżowej organizacji niepodległościowej „Harcerze Armii
Krajowej”. Jest przewodniczącym środowiska byłych żołnierzy zgrupowania
„Gustaw-Harnaś” w Związku Powstańców Warszawskich. Jest członkiem Rady
Muzeum Powstania Warszawskiego. Odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii
Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „Pro Memoria” oraz Medalem „Pro
Patria”.

Lidia Burczyn, pediatra, lekarz z powołania. Wieloletnia Kierowniczka Przychodni
Lekarskiej nr 81 na Mokotowie. Zawsze pozostaje do dyspozycji dzieci
i rodziców, służy radą i pomocą. Dba o właściwy rozwój najmłodszych i profilaktykę
dziecięcą oraz troskliwe leczenie.

prof. Zdzisława Donat, śpiewaczka operowa (sopran koloraturowy). Profesor
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wieloletnia solistka
Teatru Wielkiego w Warszawie. W latach 70. i 80. występowała na największych
scenach operowych świata (Metropolitan Opera, La Scala, Covent Garden, Teatro
Colón) i festiwalach (Salzburg, Orange, Tokio). Została uznana za jedną
z najlepszych wykonawczyń partii Królowej Nocy z opery Mozarta „Czarodziejski
flet”. Dokonała licznych nagrań, w tym nagrodzonego Fryderykiem 2011 r.,
„Requiem” Romana Maciejewskiego. W 2006 r. była jurorem VI Międzynarodowego
Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie.

Zbigniew Dowgiałło, malarz, reżyser, producent filmowy i multimedialny, pionier
grafiki komputerowej i animacji trójwymiarowej w Polsce. Po wybuchu stanu
wojennego działał w opozycji. W latach 80. był prekursorem i jednym z głównych
przedstawicieli nowego ekspresjonizmu. Jego obrazy były prezentowane na
najważniejszych wystawach tego okresu, m.in. na wystawie „Co Słychać” w fabryce
Norblina oraz „Realizm Radykalny – Abstrakcja Konkretna” w Muzeum
Narodowym w Warszawie.

Grażyna Filipiak, dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 58 im. Króla Władysława IV. Kierowane przez nią
placówki od lat znajdują się w czołówce najlepszych warszawskich szkół, a ich
uczniowie zostają laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych i konkursów
ogólnopolskich. Osiągnięcia szkoły i wdrożone z inicjatywy Pani Dyrektor programy
w zakresie edukacji matematycznej zostały wysoko ocenione przez Wydział
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zbigniew Galperyn, żołnierz Armii Krajowej, batalionu „Chrobry I” Zgrupowania
„Sosna”. Walczył na Woli i Starym Mieście był takżeobrońcą Arsenału. Wiceprezes
Związku Powstańców Warszawskich. Inicjator medalu dla ludności cywilnej
wypędzonej z Warszawy. W 2013 r. otrzymał Medal „Za Zasługi
w Kultywowaniu Pamięci o Ludziach i Ich Czynach w Walce o Wolność podczas II
Wojny Światowej. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Walecznych.

Józefa Danuta Gałkowa, żołnierz Armii Krajowej, batalionu „Chrobry”
Zgrupowania „Sosna”. Podczas Powstania Warszawskiego była strzelcem oraz
komendantką punktu sanitarnego. Brała udział w walkach na Starym Mieście i Woli.
Jako jedyna sanitariuszka w Polsce została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu
Virtuti Militari oraz medalem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Medal
Florence Nightingale.

Eugeniusz Guzek, żołnierz Armii Krajowej Pułku „Baszta”. Brał udział we
wszystkich natarciach i walkach obronnych swojej kompanii. Opiekuje się grobami
poległych żołnierzy ze swojego pułku. Jest wiceprezesem Środowiska Żołnierzy
Pułku AK „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych. Odznaczony
m.in.: Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym,
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim „Polonia Restituta” oraz Medalem
„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.

Halina Jędrzejewska, lekarka, działaczka kombatancka, żołnierz Armii Krajowej,
sanitariuszka batalionu „Miotła” Zgrupowania „Radosław”. Brała udział w walkach
na Woli, Starym Mieście, Czerniakowie i ŚródmieściuPołudniowym. Wiceprezeska
Związku Powstańców Warszawskich. Była inicjatorką specjalnego programu
leczenia Powstańców Warszawskich w szpitalu MSWiA przy ul. Wołoskiej. Jest
członkiem Rady Muzeum Powstania Warszawskiego. Odznaczona m.in.: Krzyżem
Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz
dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Jolanta Kolczyńska, łączniczka Zgrupowania „Chrobry II” Armii Krajowej.
Oddział, do którego należała prowadził walki m.in. na terenie hal targowych przy
pl. Mirowskim, w koszarach Policji przy ul. Ciepłej oraz przy przebiciu się przez
Ogród Saski. Jest redaktorem naczelnym Biuletynu „Powstaniec Warszawski”.
Prowadzi salę wystawową w siedzibie Związku Powstańców Warszawskich.
Współzałożycielka Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.
Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym
oraz Krzyżem Armii Krajowej.

Stanisław Kral-Leszczyński, żołnierz Armii Krajowej, kompanii K-2 kpt. Jerzego
Junga ps. „Stanisław”. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Żołnierzy Pułku AK
Baszta i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych. Odznaczony m.in.:
Krzyżem Oficerski i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Armii Krajowej.

Mirosław Lisek, żołnierz Armii Krajowej, drużyny im. Bolesława Chrobrego bloku
„Zamek” w Szarych Szeregach. W czasie Powstania Warszawskiego brał udział
w obronie jednego z odcinków Alej Jerozolimskich, pełnił służbę wartowniczą,
odbywał patrole jako harcerz Harcerskiej Poczty Polowej, pełnił nocne dyżury przy
sygnalizacji zrzutowej. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem
Oficerskim i Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim
Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Za Zasługi dla ZHP
z Rozetą i Mieczami.

Ksiądz prałat Józef Roman Maj, wieloletni proboszcz parafii Św. Katarzyny
na Służewie. W latach 1975-1980 był duszpasterzem akademickim Warszawy oraz
kapelanem „Solidarności” środowisk naukowych. W czasie stanu wojennego
współorganizował Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności
i Ich Rodzinom. W 1981 roku został Krajowym Kapelanem Niezależnego Zrzeszenia
Studentów. Obecnie tworzy na Mokotowie Centrum Kapelańskie im. Jerzego
Popiełuszki Kapłana i Męczennika.

Jerzy S. Majewski, historyk sztuki, varsavianista, dziennikarz „Gazety Wyborczej”.
Autor cyklu Warszawa nieodbudowana poświęconego dziejom dawnej architektury
warszawskiej, losom jej mieszkańców i stylowi życia, a także problemom odbudowy
stolicy po zniszczeniach drugiej wojny światowej. Jest także autorem i współautorem
kilkunastu innych książek i albumów poświęconych Warszawie.

Wiesław Ochman, śpiewak operowy (tenor liryczny). Zawsze podkreśla swoją
miłość do stolicy i dumę z tego, że jest „chłopakiem z Pragi”, z ulicy Ząbkowskiej.
W latach był związany z Teatrem Wielkim w Warszawie. Gościł na największych
scenach operowych i estradowych świata, uczestniczył, z sukcesami w najbardziej
prestiżowych festiwalach muzycznych. Ważnym elementem jego działalności stały
się akcje charytatywne prowadzone na rzecz kultury i stypendiów dla uzdolnionej
muzycznie polskiej młodzieży. Obecnie związany jest z Mazowieckim Teatrem
Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie. (Laureat Nagrody przyznanej 31 maja
2012 r. uchwałą Nr XXXVII/945/2012).

Andrzej Rogiński, dziennikarz i varsavianista. Twórca i animator jednej
z najpopularniejszych lokalnych gazet Warszawy - tygodnika „Południe". W swej
działalności zawodowej i społecznej koncentruje się na najważniejszych dla
Warszawiaków kwestiach. Jest autorem niezliczonej liczby publikacji poświęconych
stolicy i jej mieszkańcom. Inicjator licznych akcjispołecznych.

Stanisław Rubkiewicz, lekarz kardiolog. W latach 1988-2003 prowadził
ogólnopolską Poradnię Niedomykalności Zastawki Aortalnej przy Instytucie
Kardiologii w Aninie. Współzałożyciel Fundacji Armii Krajowej im. Gen. Leopolda
Okulickiego, która prowadzi Specjalistyczną Przychodnię Lekarską. W latach
1991-1999 był członkiem Komitetu Budowy Pomnika Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej.

Tadeusz Maria Rudkowski, historyk sztuki, zabytkoznawca. Jest uznanym
specjalistą w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego. Jako jeden z pierwszych
badaczy podjął inicjatywę inwentaryzacji zabytków sztuki sepulkralnej, początkowo
na nekropoliach w Polsce, a po 1989 r. również na ziemiach historycznych
Rzeczypospolitej. Od początku istnienia jest związany ze Społecznym Komitetem
Opieki nad Starymi Powązkami. Przez ponad dwadzieścia lat odpowiadał
za realizacje konserwatorskie. Autor wielu publikacji m.in. Cmentarz Powązkowski
w Warszawie (2006).

Andrzej Strejlau, trener piłkarski, były selekcjoner reprezentacji Polski, komentator
sportowy. Uprawiał piłkę nożną – występował na pozycji napastnika. Zawodnik
drużyn warszawskich: AZS-AWF, Gwardii, Hutnika oraz rezerw CWKS Legia
Warszawa. Także piłkarz ręczny: zawodnik Warszawianki i AZS-AWF Warszawa.
Grał w reprezentacji Polski. Członek Kapituły turnieju im. Aleksandra Zaranka
„Gramy o złota piłkę”. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Władysław Ryszard Szeląg, prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.
Popularyzator wiedzy o tej zasłużonej dla Polski warszawskiej rodzinie. W ramach
Obchodów 220 rocznicy urodzin Aleksandra Fredry zainicjował i zorganizował wiele
wydarzeń kulturalnych i artystycznych zarówno w Warszawie i na Mazowszu.
W 2014 roku przypada 20. rocznica działalności Laureata na rzecz kultury i edukacji
kulturalnej w Warszawie.

Krzysztof Szwagrzyk, historyk, profesor Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Pełnomocnik Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Kieruje pracami
ekshumacyjnymi między innymi w Kwaterze Na Łączce na warszawskich
Powązkach.

Gołda Tencer, aktorka Teatru Żydowskiego w Warszawie. Twórczyni
i prezeska Fundacji Shalom. Spiritus movens Międzynarodowego Festiwalu Kultury
Żydowskiej Warszawa Singera – imprezy kulturalnej odbywającej się w stolicy
od dziesięciu lat. Podczas festiwalu prezentowane są m.in. żydowski teatr, muzyka,
filmy, widowiska i wystawy. Jednym ze stałych punktów programu są również
warsztaty kuchni koszernej, tańca, piosenki, wycinanki, ceramiki i kaligrafii. Oprócz
tego organizowane są liczne wykłady i tematyczne grupy dyskusyjne poświęcone
kulturze jidysz.

Andrzej Trzos-Rastawiecki, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych
oraz fabularnych. Przewodniczący Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów
Filmowych. Szczególne miejsce w dorobku Andrzeja Trzos-Rastawieckiego zajmuje
paradokumentalny film p.t. „…gdziekolwiek jesteś panie Prezydencie…”
o wojennym dramacie Prezydenta Warszawy – Stefana Starzyńskiego. W 1978 roku
film otrzymał Nagrodę Jury na festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Jerzy Turzewski, żołnierz Armii Krajowej Zgrupowania „Róg”. W czasie Powstania
Warszawskiego był sanitariuszem, noszowym i łącznikiem. Walczył na ul. Bonifraterskiej, skarpie od strony Wisły, Placu Zamkowym, ul. Trębackiej oraz przy Ogrodzie Krasińskich. Współpracuje z wolontariuszami ze szkół warszawskich, którzy dbają o utrzymanie czystości w miejscach walk powstańczych. W 2004 r.
powołał „Fundację Pamięci Powstania Warszawskiego i Pomocy Weteranom 1944
Roku”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Eugeniusz Tyrajski, żołnierz Armii Krajowej, Pułku „Baszta”. Podczas Powstania
Warszawskiego brał udział w walkach o Teren Wyścigów Konnych
na Służewcu, walczył także na Czerniakowie i Sadybie. W latach 1985-1991 był
zaangażowany w pracę Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Powstania
Warszawskiego 1944. W 2005 r. został Wiceprezesem Środowiska Żołnierzy Pułku
AK „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych. Odznaczony m.in.:
Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Beata Tyszkiewicz, aktorka filmowa i telewizyjna. W latach 1994–1998 prezes
Fundacji Kultury Polskiej, a obecnie członkini, Fundacji Kultury Polskiej, promującej
kulturę polską w kraju i za granicą. Jest także członkinią Narodowej Rady Kultury
oraz pomysłodawczynią i współautorką cyklu programów „Raport w sprawie dzieci
niczyich”. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Rady Programowej Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

prof. Mirosław Wielgoś, ginekolog i położnik. Dziekan I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni Konsultant w dziedzinie
Położnictwa i Ginekologii Województwa Mazowieckiego. Obecnie Krajowy
Konsultant w dziedzinie Perinatologii. Jest ekspertem w dziedzinie konfliktu
serologicznego. Przyczynił się do wprowadzenia w naszym kraju nowych technik
z zakresu terapii wewnątrzmacicznej płodu.

Jarosław Wróblewski, dziennikarz. Członek Komisji Historycznej Społecznego
Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”. Bierze udział
w kwestach na Powązkach Wojskowych, zaangażowany w działania na rzecz
komitetu. Autor książki „Zośkowiec” o Henryku Kończykowskim pseudonim
„Halicz”, żołnierzu Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”. Zarząd Główny
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy odznaczył go Honorową Złotą Odznaką za pracę
społeczną i zasługi dla Warszawy.

Andrzej Wysmołek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Był
wiceprzewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa
Fizycznego. Organizował wykłady z fizyki doświadczalnej dla licealistów
i gimnazjalistów z Warszawy i okolic. Popularyzuje fizykę poprzez wykłady
i pokazy m.in. na Festiwalu Nauki czy Pikniku Naukowym. W 2007 r. we
współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy stworzył unikalną w skali kraju
Letnią Szkołę Fizyki.

Zbigniew Wojciech Zieliński, uczestnik powstańczych walk obronnych batalionu
„Chrobry II” Armii Krajowej. Po 1989 roku organizował Stowarzyszenie Rodzina
Katyńska w Warszawie, a także Federację Rodzin Katyńskich. Jest Prezesem
Stołecznego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Stowarzyszenie imienia Ludwiga van Beethovena
Powołane w 2003 roku w Krakowie przez Panią Elżbietę Penderecką. Podstawową
działalnością Stowarzyszenia jest promocja muzyki klasycznej i organizacji
Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, który jest jednym
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce i świecie. Program każdej edycji
Festiwalu w sposób arcyciekawy i różnorodny pokazuje osiągnięcia muzyki
europejskiej. Od 2004 roku Festiwal odbywa się w Warszawie i od samego początku
jest stałym i ważnym elementem życia kulturalnego Stolicy. W 2001 r. Festiwal został
przyjęty do grona członków Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali (EFA).

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
Organizacja pozarządowa działająca jako przedsiębiorstwo społeczne, którego celem
jest aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z
grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie powstało
w 2003 r. w wyniku wspólnej inicjatywy niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz
osób, których zainteresowania i pasje związane są zekologią i ochroną środowiska.

Stowarzyszenie KERAMOS
Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Ceramików, które powstało
z przekształcenia Grupy Twórczej KERAMOS, działającej w Warszawie
od czterdziestu lat. Skupia warszawskich oraz zagranicznych artystów m.in.
z: Niemiec, Białorusi, Litwy i Szwecji. Dzięki Stowarzyszeniu Warszawa stała się
ważnym ośrodkiem ceramicznym Polski. W pracowni na Żoliborzu KERAMOS
organizuje wystawy, kiermasze, a także dni otwarte pracowni. Stowarzyszenie
realizuje swoją misję także poprzez organizowanie Międzynarodowych Wystaw
Ceramiki (cykl dwuletni).

Stowarzyszenie Klon/Jawor
Propaguje wiedzę o organizacjach pozarządowych w Polsce oraz aktywności
społecznej Polaków i Polek. Prowadzi również poradnictwo w różnych formach dla
organizacji pozarządowych, grup obywatelskich oraz osób zainteresowanych
aktywnością społeczną. Wspiera ich w skutecznym i efektywnym działaniu oraz
samoorganizacji obywatelskiej.

Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych.
Organizacja powstała w Warszawie w 1380 r. Cech Krawców jest
jest pierwszym cechem warszawskim. Zrzeszał wyłącznie mistrzów prowadzących
samodzielnie warsztaty. Dziś Cech prowadzi poradnictwo w zakresie działalności
gospodarczej dla zrzeszonych w nim podmiotów. Działa na rzecz obrony praw
związanych z wykonywaniem zawodu. Współpracuje z jednostkami naukowobadawczymi.

Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
przy Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Została założona jako bractwo kościelne w roku 1507. W okresie stanu wojennego
bracia udzielali się w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym
Wolności i ich Rodzinom oraz prowadzili punkt charytatywny. Obecnie działalność
Bractwa skupia się na publikowaniu książek, organizowaniu prelekcji i sesji
naukowych.

Portal „KULAWA WARSZAWA”
Portal społecznościowy, który monitoruje i opisuje przestrzeń Warszawy pod
względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Inicjuje działania
związane z usuwaniem barier w konkretnych miejscach. Był m.in. inicjatorem akcji
szkolenia pracowników miejskich jednostek organizacyjnych do kontaktów i pomocy
osobom z niepełnosprawnościami. Został założony i jest prowadzony przez Izabelę
Sopalską.

Stowarzyszenie „OTWARTE DRZWI”
Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób
dotkniętych trudną sytuacją życiową m.in. bezrobociem, biedą i bezdomnością.
Tworzy warunki sprzyjające rozwojowi tych osób i organizuje ich powrót
do społeczeństwa. Zrealizowało ponad 300 projektów,a z jego pomocy skorzystało
ponad 50 tysięcy osób.

Tytuł Honorowy Obywatel m.st. Warszawy był nadawany w latach 1918-1929 przez
Radę Miejską Warszawy ludziom szczególnie zasłużonym dla miasta. Tradycja
przyznawania wyróżnienia została wznowiona w 1992 roku. Przyznanie tytułu jest
wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć
obywateli polskich i cudzoziemców. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej
samej osobie tylko raz.


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto