Biskupi zaniepokojeni losami ustawy o zakazie handlu w niedzielę

2017-10-31 21:12 Mariusz Syta

Prezydium KEP: "Prawne zabezpieczenie wolnej niedzieli to spoiwo umacniające narodową wspólnotę"

Biskupi są zaniepokojeni losami projektu ustawy o zakazie handlu w niedzielę. I apelują, aby ten dzień był wolny od pracy na przyszłoroczne stulecie polskiej niepodległości. "Prawne zabezpieczenie tej sprawy to będzie spoiwo umacniające narodową wspólnotę" – napisało w specjalnym oświadczeniu prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi poparli też Solidarność, która ostatnio wyrażała oburzenie poselskimi zmianami w jej obywatelskim projekcie o zakazie handlu w niedzielę. PiS proponuje, aby dotyczył co drugiej, związkowcy wciąż domagają się, aby radykalnie ograniczyć pracę w każdą niedzielę. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii – napisali biskupi.