Miałeś powikłania po szczepieniu? Możesz ubiegać się o odszkodowanie!

2021-07-29 16:01 Arkadiusz Nauka
Szczepionka na Covid19
Autor: pexels

Pacjent, który miał powikłania po szczepieniu tzw. NOP, czyli niepożądane objawy poszczepienne może starać się o ogromne odszkodowanie. Jest jednak jeden warunek. Skutki szczepienia jakie dolegały po przyjęciu szczepionki muszą być wymienione w jej opisie jako możliwe do wystąpienia po użyciu preparatu. W grę wchodzi również czas jaki spędzimy w szpitalu po wystąpieniu NOP.

Osoby, które po przyjęciu pierwszej, bądź drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19 miały niepożądane objawy poszczepienne wymagającego hospitalizacji przez minimum dwa tygodnie, lub doznały wstrząsu anafilaktycznego mogą starać się o ogromne odszkodowanie. 27 lipca rząd przyjął projekt zmian w prawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Utworzy także Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. W nim w 2021 roku ma znaleźć się ponad 10 milionów złotych. Co prawda wypłaty będą pochodziły z Funduszu Kompensacyjnego, ale na niego zrzucą się firmy farmaceutyczne, które dostarczają do naszego kraju szczepionki. Jak zakłada projekt, koncerny i firmy produkującego preparaty antycovidowe mają przekazać na rzecz funduszu 1,5 proc. wartości umowy jaką podpisały z Polską, na dostawę szczepionek. Jednak, aby dostać odszkodowanie trzeba spełnić warunki. Świadczenie kompensacyjne, bo tak nazywają się odszkodowania za niepożądane objawy poszczepienne będzie przysługiwało w kilku przypadkach. To wystąpienia NOP, ale wyłącznie tych wymienionych w charakterystyce produktu podanej szczepionki lub szczepionek, które spowodowały pobyt w szpitalu przez okres nie krótszy niż 14 dni. O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, w których wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub po prostu w szpitalu, ale również przez okres dwóch tygodni. Świadczenie kompensacyjne dostaną także ci, u których działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji. Także wtedy, gdy pogorszenie stanu zdrowia było następstwem działania NOP. Odszkodowanie po powikłaniach poszczepiennych zależy od kilku sytuacji jakie występują po podaniu preparatu. Wysokość sumy jaką możemy dostać będzie przede wszystkim zależała od długości pobytu w szpitalu. Przykładowo: Obserwacja na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego: 3 tys. Hospitalizacja w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni: 10 tys. Hospitalizacja od 14 dni do 30 dni: od 10 tys. do 20 tys. Koszty leczenia lub rehabilitacji po NOP i zakończonej hospitalizacji: od 10 tys. do aż 100 tys. - maksymalna kwota odszkodowania.