Ochrona dzieci w Polsce niewystarczająca

2013-11-19 9:34 mkozlik
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Autor: Fot: Wikipedia.pl / Licencja Creative Commons

We wtorek obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Przy tej okazji Fundacja Dzieci Niczyje alarmuje, że w Polsce nie istnieje systemowa ochrona dzieci przed krzywdzeniem.

We wtorek obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Przy tej okazji Fundacja Dzieci Niczyje alarmuje, że w Polsce nie istnieje systemowa ochrona dzieci przed krzywdzeniem.

"Bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci powinny być odpowiedzialnością specjalistycznych służb ochrony dzieci. Takie służby działają w wielu krajach. W Polsce, mimo częstych wstrząsów spowodowanych nagłośnieniem drastycznych przypadków maltretowania dzieci, ciągle nieskutecznie je chronimy. Potrzebujemy znaczącej, przełomowej zmiany. Nie jest łatwa - wymaga eksperckiej koncepcji, mądrych rządzących, funduszy. Ale jest możliwa" - przekonuje dyrektorka FDN dr Monika Sajkowska. Badania FDN wskazują, że wzrasta aprobata Polaków dla zakazu bicia dzieci, jednocześnie coraz bardziej krytycznie oceniamy skuteczność instytucji, które powinny chronić dzieci przed przemocą. Blisko połowa (47 proc.) dorosłych Polaków uważa, że nigdy nie powinno się stosować kar fizycznych (w 2010 r. było to 34 proc.), a 60 proc. badanych popiera prawny zakaz bicia dzieci (w 2010 r. - 53 proc.). Oprócz zdecydowanego poparcia dla prawnego zakazu bicia dzieci pasem, bicia w twarz, czy silnego bicia ręką, rośnie aprobata dla włączenia w taki zakaz również tzw. klapsów - wyraża ją już co trzeci dorosły Polak (32 proc., w 2010 r. - 27 proc.). Maleje natomiast odsetek rodziców, którzy kiedykolwiek uderzyli swoje dziecko - w 2013 r. 65 proc. rodziców przyznało, że karcili dziecko "klapsem", dla porównania w 2010 r. - 72 proc. "Ta tendencja cieszy. Wskazuje, że w naszym kraju zachodzi wyraźna zmiana świadomości tego, że kary fizyczne nie są dobrym rozwiązaniem wychowawczym. Przed naszym społeczeństwem jeszcze długa droga, ciągle potrzeba szerokich działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. Widać jednak, że coraz więcej rodziców wybiera wychowanie bez przemocy" - podkreśla Sajkowska. Jednocześnie maleje zaufanie Polaków do instytucji podejmujących interwencję w przypadkach przemocy wobec dzieci. Największy spadek dotyczy instytucji wymiaru sprawiedliwości - dziś jedynie 43 proc. Polaków uznaje, że działania prokuratury i sądów chronią dzieci przed przemocą (w 2010 r. było to 55 proc.). Od dziesięciu lat z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji Światowy Szczyt Kobiet (Women's World Summit Foundation) 19 listopada jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Jego obchody w Polsce zainicjowała cztery lata temu FDN. Natomiast 20 listopada ONZ obchodzi Powszechny Dzień Dziecka (zwany też Dniem Praw Dziecka lub Dniem Konwencji o Prawach Dziecka). Zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka ONZ zaleciło wszystkim państwom w 1954 r. - w dniu, który dany kraj uzna za właściwy. ONZ obchodzi ten dzień w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (1959 r.) oraz Konwencji Praw Dziecka (1989 r.).(PAP)