Ostro krytykują swoją prezes, siedmioro sędziów TK napisało list do Julii Przyłębskiej

2018-07-05 14:05

Prezes TK odpowiada, że zarzuty sędziów są bezzasadne

Zarzucają jej nieprawidłowości! Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego napisało list do swojej prezes. Ich zdaniem, Julia Przyłębska opiera się o niejasne kryteria wyznaczania sprawozdawców i przewodniczących składów orzekających. Także m.in. niemal całkowite pomija niektórych sędziów przy wyznaczaniu składów rozpatrujących wnioski o wyłączenie sędziów. "Praktyka stosowana przez Panią Prezes jawnie odbiega od ustawowego standardu" - napisano w liście, pod którym podpisali się: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik. A prezes TK odpiera zarzuty jako bezzasadne. Julia Przyłębska oświadczyła, że przyjęte zasady wyznaczania składów orzekających są zgodne z ustawą. (Redakcja/PAP)