Ruszył program „Laptop dla nauczyciela”. Jak otrzymać sprzęt?

2023-10-03 14:42

Ruszamy z programem „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa. „Nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki rzeczywiście przyda się im w pracy".

"Pracujemy nad tym, żeby projekt wszedł na stałe do systemu oświaty i żeby bony były przyznawane nauczycielom raz na 5 lat”

– podkreśla minister Janusz Cieszyński.

Wszyscy uprawnieni nauczyciele mogą już teraz składać wnioski do dyrektorów szkół – wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane, każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły - podaje gov.pl 

Kto w pierwszej kolejności dostanie bon na laptop?

Zgodnie z ustawą, nauczyciele do dyrektorów szkół mogą wnioskować już teraz. Natomiast Organy Prowadzące Szkoły mają 30 dni od terminów podanych w rozporządzeniu dla poszczególnych grup nauczycieli (daty w nawiasach):

  • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych (10 października),
  • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych (11 października), 
  • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (12 października),
  • inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (13 października).