Rząd szykuje zmiany! Czym jest ustawa o ochronie ludności?

2022-06-14 22:14
Rząd szykuje zmiany! Czym jest ustawa o ochronie ludności?
Autor: www.gov.pl Rząd szykuje zmiany! Czym jest ustawa o ochronie ludności?

Karetka w każdej gminie, miliardy dla ofiar klęsk żywiołowych i skrócenie procesów decyzyjnych. Rząd przedstawił założenia do ustawy o ochronie ludności, która ma usprawnić działanie państwa w kryzysowych sytuacjach. Dowiesz się więcej z dalszej części artykułu.

Nowe przepisy zakładają między innymi powstanie Funduszu Ochrony Ludności. - Około trzech miliardów złotych. Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na następny rok. Niesienie błyskawicznej pomocy ofiarom różnego typu sytuacji krytycznych, czyli będą te zapomogi błyskawicznie przez wojewodów dawane, podnosimy kwotę tych zapomóg - tłumaczy.

Wzmocniony i bardziej decyzyjny ma być Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, w szkołach średnich zorganizowane zostaną obowiązkowe kursy pierwszej pomocy. Każda gmina, jak mówi Kamiński w perspektywie kilku lat, zostanie wyposażona w karetkę.

-  Nie tylko karetkę wyposażoną odpowiednio do sytuacji, ale również wyposażonych ratowników medycznych - najczęściej będą to ochotnicy z OSP, którzy będą wozić osoby w potrzebie do szpitali i udzielać potrzebnej pomocy - dodał.

W odpowiedzi na aktualne zagrożenia, ustawa ma też ograniczać możliwości działania obcych służb na terytorium Polski.