Żołnierze pierwszej zmiany PKW w Mali wrócili do kraju

2013-09-23 22:06 jmajewska

Do ich głównych zadań należało szkolenie logistyczne malijskich sił zbrojnych, ochrona bazy przed zagrożeniem minowym, a także koordynacja transportów wojskowych.

Grupa żołnierzy tworzących pierwszą zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Mali powróciła do kraju. Zajmowali się szkoleniem miejscowych sił zbrojnych, wsparciem saperskim i logistyką. Działalność w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali polscy żołnierze rozpoczęli w lutym. Do ich głównych zadań należało szkolenie logistyczne malijskich sił zbrojnych, ochrona bazy przed zagrożeniem minowym, a także koordynacja transportów wojskowych. "Nasz sprzęt produkcji krajowej budził duże zainteresowanie żołnierzy innych nacji. Jako trenerzy kompani logistycznej, od początku szkolenia, aż do jego zakończenia współpracowaliśmy z żołnierzami wszystkich narodowości" - podkreślił pułkownik Adam Jangrot, dowódca I zmiany PKW Mali. Podlegli mu żołnierze stacjonowali w bazach w Koulikoro i Bamako. Podczas kilkumiesięcznego pobytu Polacy znaczną część czasu poświęcili na szkolenie kolegów z Armii Malijskiej. Poszczególne zespoły organizowały zajęcia dla mechaników, służb zaplecza, zajęcia strzeleckie i kurs dla malijskich kierowców wojskowych. Ten ostatni obejmował m.in. jazdę indywidualną na torze przeszkód, poruszanie się pojazdami uprzywilejowanymi w kolumnie i jadę po bezdrożach. Zespół rozminowania sprawdził teren bazy Camp Koulikoro, oczyszczając ją z niebezpiecznych środków wybuchowych. Polscy żołnierze przeszkolili także dwa bataliony malijskie w zakresie zadań saperskich, m.in. przeciwdziałania stosowanym chętnie przez terrorystów tzw. improwizowanym ładunkom wybuchowym (IED). Na wojskowym lotnisku w Bamako zadaniem polskich logistyków była obsługa przylotów i wylotów samolotów dostarczających ludzi i sprzęt dla poszczególnych kontyngentów narodowych. "Misja w Mali, różni się znacznie od pozostałych, w których uczestniczyłem. Przyszło nam się zmierzyć z inną kulturą, religią i zwyczajami, a także innymi warunkami klimatycznymi. Mam nadzieję, że mieszkańcom tego pięknego kraju uda się zbudować pokój, a żołnierze, których wyszkoliliśmy będą służyć swojej ojczyźnie z takim zaangażowaniem, jakim wykazywali się w trakcie nauki"- podkreślił Jangrot. Obecnie w Mali działa już II zmiana PKW Mali pod dowództwem płk. Mieczysława Spychalskiego. W skład misji wchodzą saperzy, logistycy i transportowcy. Polski Kontyngent Wojskowy Mali działa w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali (European Union Training Mission - EUTM). Misja ma charakter szkoleniowo-doradczy, a obecnie tworzą ją żołnierze z 21 państw. Obowiązujące zasady wykluczają członkom misji prowadzenie działań bojowych oraz operowanie w rejonach, w których prowadzone są takie działania. Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, użycie siły dopuszczalne jest w przypadku samoobrony. (PAP)