1 września bisko 2 tys. przyszłych kolejarzy rozpoczęło edukację

2020-09-02 20:07
źródło: pixabay.com
Autor: brak danych

Aby wykonywać zawód - muszą skończyć szkołę, odbyć praktyki i zdać egzamin. Często mówi się, że to nie praca, a służba.

Przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, specjaliści dróg i mostów czy elektroenergetycy transportu szynowego muszą posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną, odbyć praktyki oraz zdać egzamin kwalifikacyjny. Jak informuje PKP PLK - w tym roku szkolnym naukę, która przygotowuje do pracy na kolei rozpoczęło blisko 2 tys. uczniów w 43 szkołach, na 4 kierunkach: technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa kolejowego i technik elektroenergetyk transportu szynowego. Przyszłych kolejarzy szkoli między innymi: Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach.

1 września bisko 2 tys. przyszłych kolejarzy rozpoczęło edukację