11 listopada będzie można jeść pokarmy mięsne

2022-11-10 6:37
Diecezja bydgoska
Autor: Źródło: Diecezja Bydgoska

Mimo, że to piątek. Dyspensy udzielił ordynariusz bydgoski. Jaki warunek trzeba spełnić?

Biskup Krzysztof Włodarczyk ogłaszając dyspensę zaznaczył, że korzystający z niej powinni "uczynić w stosownym czasie inne dzieła pokutne, szczególnie o charakterze religijnym lub związanych z dziełami miłosierdzia". Tak wynika z komunikatu ordynariusza bydgoskiego.

Z dyspensy zgodnie z kan 87 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego mogą skorzystać wszystkie osoby przebywające w granicach diecezji bydgoskiej.