99. rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy - zmiany.

2019-01-16 9:22
Rocznica
Autor: brak danych

W związku z żałobą narodową Miejskie Centrum Kultury odwołało zaplanowane na weekend wydarzenia rozrywkowe. Zorganizuje natomiast debatę wolności i równości.

W spotkaniu zaplanowanym na sobotę 19 stycznia udział wezmą: Joanna Kuciel-Frydryszak – absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, dziennikarka. Autorka biografii Słonimski. Heretyk na ambonie, nominowanej w najważniejszych konkursach na Historyczną Książkę Roku – im. K. Moczarskiego i O. Haleckiego, bestsellerowej biografii Kazimiery Iłłakowiczówny Iłła, nominowanej do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza, oraz ostatniej, głośnej książki Służące do wszystkiego. Alicja Urbanik-Kopeć – badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku, obroniła doktorat w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz kulturoznawstwa ukończyła też filologię angielską w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Pisze o spirytyzmie, wynalazkach, emancypacji i klasie robotniczej. Autorka książki Anioł w domu, mrówka w fabryce. Anna Wróblewska-Zawadzka – współorganizatorka bydgoskich: manif, czarnych protestów, zbiórek podpisów pod projektem Ratujmy Kobiety i równościowych wydarzeń. Z pasją prowadzi warsztaty z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, cyberprzemocy oraz bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Dr hab. Rafał Zimny, prof. UKW – językoznawca, badacz języka w mediach, polityce i reklamie oraz szeroko rozumianego dyskursu publicznego, autor monografii Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych oraz współautor Słownika polszczyzny politycznej po 1989 r., autor kilku ekspertyz językowych dla parlamentu RP. Obecnie pracuje nad stworzeniem cyfrowego korpusu przemówień polskich polityków po roku 1918 oraz nad monografią poświęconą językowym obrazom ważnych pojęć społeczno-politycznych w mowach polskich polityków. Prowadzenie: dr Monika Opioła-Cegiełka (Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych XIX i XX wieku UKW). Początek o 17:45 w Miejskim Centrum Kultury.