„Bezpieczny pieszy” na drogach powiatu bydgoskiego

2024-04-15 8:45
Bezpieczny pieszy
Autor: KMP Bydgoszcz

Bydgoscy policjanci po raz kolejny przeprowadzili działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo jego niechronionych uczestników.

Akcja ta jest organizowana w celu poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań policjanci zwracali uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też na zachowanie samych przechodniów. Podczas całodniowych działań bydgoscy mundurowi ujawnili 111 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a także 99 wykroczeń popełnionych przez samych niezmotoryzowanych. 6 niechronionych uczestników ruchu drogowego zostało ukaranych mandatem karnym, a 93 policjanci pouczyli. Natomiast w odniesieniu do zmotoryzowanych – 76 z nich skończyło z mandatem karnym, a 34 z pouczeniem. W stosunku do jednego kierującego policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.

Do najczęściej występujących wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami należą wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, przekraczanie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Najczęstsze błędy popełniane przez osoby piesze i rowerzystów to przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd i przejeżdżanie na rowerze przez przejście dla pieszych.