Brak nieprawidłowości po kontroli CBA w bydgoskim ratuszu

2019-03-06 6:59
Bydgoszcz
Autor: brak danych

W wyniku kontroli która prowadzona była w Urzędzie Miasta Bydgoszczy od dnia 21 sierpnia 2018 roku do dnia 21 lutego 2019 roku, Centralne Biuro Antykorupcyjne nie stwierdziło jakichkolwiek nieprawidłowości.

Tematem kontroli była: kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wybranych inwestycji, realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w latach 2013-2018. Kontrolą objęte były następujące inwestycje:

  • decyzje dotyczące zakupu, prowadzenia inwestycji i sposobu zagospodarowania Młynów Rothera,
  • rozbudowa, budowa i przebudowa publicznego układu drogowego w rejonie ulic: Fordońska - Inflancka - Pilicka w związku z budową obiektu usługowo - handlowego Smart Outlet Center,
  • przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Wojska Polskiego, Ronda Kujawskiego, Ronda Bernardyńskiego, ul. Kujawskiej i ul. Solskiego.
W trakcie kontroli analizie zostało poddanych 244 dokumentów, składających się łącznie na 6 tomów akt o 1456 stronach.