Bydgoski pakiet pomocy dla przedsiębiorców

2020-03-21 18:52
Zdjęcie ilustracyjne
Autor: brak danych

W związku z epidemią koronawirusa, prezydent Rafał Bruski przedstawił dziś (20 marca) bydgoski pakiet pomocy dla przedsiębiorców. Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się bydgoscy przedsiębiorcy.​

- Pomoc dla przedsiębiorców powinna być prowadzona przede wszystkim ze szczebla rządowego, który ma pieniądze i narzędzia. Oczywiście, jako samorządowiec, zdaję sobie sprawę, że na samorządzie spoczywają także obowiązki w tym zakresie. Wprowadzamy pakiet ulg, zwolnień i przesunięć terminów, aby w tym trudnym czasie wesprzeć prowadzących własny biznes. Podkreślam, że jest to pomoc, dla tych którzy potrzebują jej do do przetrwania w czasie epidemii - tłumaczy prezydent Rafał Bruski

Pomoc Prezydenta Miasta Bydgoszczy skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności gospodarczej w usługach oraz handlu, w następstwie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się bydgoscy przedsiębiorcy i inne podmioty, prowadzące działalność gospodarczą,

szczególnie:
 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalnością klubów filmowych
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych)
 • działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność kulturalna
 • działalność z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
 • działalność gastronomiczna i rozrywkowa
 • handel detaliczny: wyrobami tekstylnymi/odzieżowymi; obuwiem i wyrobami skórzanymi; meblami i sprzętem oświetleniowym; sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego; artykułami piśmiennymi i księgarskimi.
Przedsiębiorcy lub inne podmioty, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o następujące ulgi w podatku od nieruchomości, czynszu najmu za lokal użytkowy oraz za dzierżawę gruntu:
 • odroczenie terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy
 • rozłożenie na raty z terminem płatności ostatniej raty - 15 grudnia 2020 r.
Żeby uzyskać ulgi przedsiębiorca powinien złożyć wniosek z podstawowymi dokumentami: • Oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis • Formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis • Sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów) • Dokumentami finansowymi za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej • Oświadczeniem majątkowym przedsiębiorcy – osoby fizycznej – dot. ulgi o charakterze cywilnoprawnym (najem, dzierżawa). Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, prosimy złożyć w formie: • elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP • pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.