Bydgoskie mosty dostaną nowy asfalt

2021-11-12 7:37
Mosty Solidarności w Bydgoszczy
Autor: Robert Sawicki/Wikipedia

Miasto zapowiada, że stanie się to jeszcze w tym roku. Chodzi o mosty "Solidarności" oraz most Świętego Antoniego z Padwy.

Wiaduktów, kładek i mostów jest w Bydgoszczy ponad 100. Miasto musi na bieżąco remontować je czy przebudowywać. W tym roku prace na mostach będą przede wszystkim obejmowały wymianę warstwy ścieralnej i odtworzenie oznakowania poziomego. Drogowcy uszczelnianą też styki pomiędzy nawierzchnią i krawężnikami oraz dylatacjami. Prace będą odbywały się na połówkach mostów, i w trakcie robót będą zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości.

Firmą, która złożyła ofertę w przetargu jest Strabag. Chce się podjąć prac za blisko 400 tysięcy złotych. Po podpisaniu umowy, prace zajmą około 3 tygodni