Bydgoszcz otrzymała dofinansowanie dla projektu „Akcja-kwalifikacja”

2017-03-29 9:57
akcja
Autor: brak danych

Miasto otrzymało blisko 4,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 14 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w specjalistycznych kursach i szkoleniach, zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminów zawodowych, stażach i praktykach zawodowych oraz w zindywidualizowanym doradztwie edukacyjno-zawodowym dostosowanym do potrzeb uczniów, zakończonym zaplanowaniem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, stażach zawodowych oraz studiach podyplomowych. We wszystkich zespołach szkół zostaną utworzone i doposażone Szkolne Punkty Informacji i Kariery. Pracodawcy zostaną włączeni w proces kształcenia kadr, ich pracownicy zostaną przeszkoleni i zaangażowani w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty. Wsparciem objętych zostanie 1755 uczniów, 130 nauczycieli, 11 opiekunów staży i praktyk. W projekcie uczestniczy 30 bydgoskich szkół funkcjonujących w: Zespole Szkół Chemicznych, ZS Samochodowych, ZS Budowlanych, ZS Drzewnych, ZS Mechanicznych nr 1, ZS Handlowych, ZS nr 12, ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, ZS Gastronomicznych, ZS nr 1, Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej, ZS Spożywczych, ZS Mechanicznych nr 2, ZS Elektronicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 4 395 909,35 zł, w tym dofinansowanie: 4 176 113,88 zł, wkład własny Miasta: 219 795,47 zł. Projekt będzie realizowany do 30 września 2018 roku.