Bydgoszcz planuje remont kładek

2022-08-17 7:11
Bydgoszcz
Autor: brak danych

Chodzi o trzy obiekty, które łączą brzegi Brdy i Kanału Bydgoskiego. Znajdują się: przy lodowisku, w Opławcu oraz przy piątej śluzie. Część kładek zostanie dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi w wózkach, czy rowerzystów.

To kolejny element likwidacji barier w Bydgoszczy. Dodatkowo kładka na Starym Kanałem Bydgoskim dzięki wymianie balustrad ma nabrać eleganckiego wyglądu. Trwa przetarg na wykonanie prac remontowo-budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy roboty zajmą około 4 miesięcy. Prace mają zacząć się jeszcze w tym roku.

Przy obiekcie znajdującym się na końcu Czarnej Drogi zostanie rozebrane zostaną dotychczasowe: balustrady, nawierzchnia i izolacja przęsła. Po przebudowie płyty nałożona zostanie nowa izolacja i nawierzchnia bitumiczna. Wykonane zostaną też nowe stylowe balustrady. Prace uzgadniane są z Miejskim Konserwatorem Zabytków, bo Stary Kanał Bydgoski figuruje w rejestrze właśnie jako zabytek. Co ważne, ruch pieszy zostanie poprowadzony tymczasowym pomostem.

Kładka łączące ulice: Opławiec i Baranowskiego docelowo będzie wygodniejsza dla użytkowników wózków oraz rowerzystów z pominięciem schodów na północnej skarpie doliny Brdy. Dotychczasowe schody zostaną rozebrane wraz z płytami betonowymi, następnie nadbudowany zostanie nasyp po którym zostanie poprowadzony nowy chodnik. Wykonane zostaną też zabezpieczenia antykorozyjne w miejscach usunięcia schodów.

Miasto zaplanowało też kapitalny remont kładki Esperanto. To największe ze wszystkich zadań. Związane będzie z przebudową drewnianego pomostu oraz remontem konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu. Wykonane zostaną nowe schody i oświetlenie. Dodatkowo schody wyposażone zostaną w prowadnice dla wózków i rowerów oraz wymalowane specjalną farbą dla osób słabowidzących. Dokonana zostanie też korekta naciągu want w sposób umożliwiający swobodną pracę przęsła w pełnym zakresie temperatur. Tak duży zakres prac będzie związany z zamknięciem kładki i poprowadzeniem ruchu pieszego pobliskim mostem Pomorskim.