Bydgoszcz wznowiła stacjonarne porady prawne

2022-09-05 7:12
Fot. Temida
Autor: brak danych

Chodzi o punkty nieodpłatnej pomocy i poradnictwa obywatelskiego. Można z nich skorzystać między innymi na: osiedlu Leśnym, Bartodziejach, Wyżynach, Wilczaku i w Fordonie. Wcześniej trzeba się jednak zapisać.

W Bydgoszczy działa w sumie 14 punktów, w których udzielane są nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne porady obywatelskie i nieodpłatna mediacja. Po okresie pandemii o zdalnych poradach - wracają porady stacjonarne. Ta forma pomocy kierowana jest do osób, które nie są w stanie z własnych środków opłacić kosztów udzielanej pomocy prawnej, osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie: prawa administracyjnego, budowlanego, cywilnego, gospodarczego, karnego i wykroczeń, lokalowego, medycznego, podatkowego i skarbowego, prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego i majątkowego, celnego, dewizowego i handlowego, podatkowego, a także w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczeń społecznych i upadłości konsumenckiej. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z kolei, to wsparcie dotyczące porad dla osób zadłużonych, z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dotyczy: polubownych metod rozwiązywania sporów. Istnieje możliwość przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji lub wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenia mediacji lub udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, proszone są o umówienie wizyty pod nr tel. 52 585-88-22 lub elektronicznie na stronie: np.ms.gov.pl/zapisy