Bydgoszcz zrobiła kolejny krok do rewitalizacji Wilczaka

2023-01-20 10:52
Bydgoszcz
Autor: brak danych

Z końcem roku miasto wydało pozwolenie na budowę trzech pierwszych budynków na terenie dawnej fabryki obrabiarek. Inwestor jest też zobowiązany do zachowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz przebudowy przyległych ulic. Co się zmieni?

Teren dawnej fabryki kupił Polski Holding Nieruchomości. Przed trzema laty zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W pierwszej kolejności opracowano projekt zagospodarowania całego terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym dla 3 pierwszych budynków od strony ulicy Czerwonego Krzyża. Dla tej części inwestycji ratusz wydał już pozwolenie na budowę. Inwestor zawarł również z Bydgoszczą umowę dotyczącą sukcesywnej rozbudowy układu komunikacyjnego. Będzie polegała między innymi na: przebudowie fragmentów ulicy Czerwonego Krzyża, a w dalszej kolejności ulicy Stawowej. W ramach całego przedsięwzięcia wymieniony ma być również chodnik po południowej stronie ulicy Nakielskiej, a skrzyżowanie tej ulicy ze Stawową będzie miało sygnalizację świetlną, co poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Deweloperski projekt będzie kontynuacją przemian w dzielnicy związanych z uzupełnieniem struktury mieszkaniowej oraz rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Teren zakupiony przez inwestora od Fabryki Obrabiarek do Drewna jest w większości już niezabudowany, a na jego części położonej bliżej ulicy Nakielskiej znajdują się zabytkowe budynki fabryki. Projekt zakłada wybudowanie łącznie około 700 mieszkań. Na terenie dawnych hal produkcyjnych powstaną również lokale usługowe i handlowe. Na nowym osiedlu zachowany ma być istniejący ciek oraz zbiornik wodny, które staną się ważnym elementem terenów rekreacyjnych.

Fabryka Obrabiarek do Drewna jest jednym z najstarszych, czynnych przedsiębiorstw o bydgoskim rodowodzie oraz najstarszym przedsiębiorstwem w branży wyrobu maszyn i urządzeń do obróbki i przerobu drewna w Polsce. Zakład funkcjonuje od 1865 roku. Obecnie spółka prowadzi działalność w podbydgoskim Trzeciewcu.Najbardziej wartościowym budynkiem po starej fabryce jest tak zwanawilla Blumwego z charakterystyczną wieżą i hełmem. Część obiektu wzniesiono już około 1850 roku, a w kolejnych latach rozbudowywano go dodając wiele dodatkowych elementów dekoracyjnych nawiązujących do neobaroku. Wystrój elewacji budynku łączącego funkcje mieszkalne i biurowe podkreślał status społeczny właściciela.