Ciepłe mieszkanie

2024-02-06 15:21
Program Ciepłe mieszkanie
Autor: UM Bygdoszcz

Bydgoszcz złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie dla mieszkańców, którzy zadeklarowali wolę przystąpienia do II edycji programu "Ciepłe Mieszkanie".

Miasto przyjmowało wnioski między 10 a 24 stycznia. Wpłynęło 125 deklaracji na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 4 milionów złotych. Większość z nich złożyli najemcy mieszkaniowego zasobu gminy. Miasto czeka teraz na decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu pieniędzy.

Celem programu "Ciepłe mieszkanie" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie m.in. do wymiany pieca węglowego na nowe urządzenie grzewcze oraz dodatkowo wymienić stolarkę drzwiową i okienną a nawet wykonać pełną termomodernizację.