Co zrobić jeśli przyjeżdżamy z Ukrainy ze zwierzęciem?

2022-03-17 7:32
Informacja dla posiadaczy zwierząt
Autor: Urząd Miasta w Inowrocławiu

O obowiązujących zasadach przypomina inowrocławski ratusz. Dotyczą: psów, kotów i fretek. Ważne są unijne wymogi.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać: chip, ważne szczepienie na wściekliznę, wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie oraz świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne. W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia tych wymogów.

Jednak jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić to funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej. Aby zwierzę została objęte uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o: pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE (jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę) lub tranzyt przez państwo członkowskie. Po wypełnieniu wniosku zwierzę jest bezpłatnie znakowane i szczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.