Czekają na wnioski

2024-02-06 15:27
Czekają na wnioski
Autor: UM Bygdoszcz

Trwa nabór wniosków o współfinansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej miasta Bydgoszczy. Oferty można składać do 29 lutego wyłącznie drogą elektroniczną.

Miasto będzie wspierać projekty o charakterze międzynarodowym, które koncentrują się przede wszystkim na współpracy ze społecznościami miast partnerskich oraz wnioski zakładające integrację cudzoziemców zamieszkujących Bydgoszcz. Zachęca do organizacji przedsięwzięć wzmacniających pozytywny wizerunek miasta za granicą, we współpracy z organizacjami skupiającymi środowiska polonijne i krajami, których przedstawicielstwa dyplomatyczne mają siedzibę w Bydgoszczy.

Przedsięwzięcia, które uzyskają dofinansowanie, muszą zostać zrealizowane do 30 listopada. Dofinansowanie może sięgać maksymalnie 80% kosztów całego projektu, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych. Termin składania wniosków upływa 29 lutego o godz. 15:00. Komplet dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: wspolpraca.miedzynarodowa@um.bydgoszcz.pl z tematem wiadomości „WNIOSEK PROMOCYJNY – WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA”.