Diecejza bydgoska ma 25 nowych lektorów

2023-01-24 8:33
Diecezja bydgoska
Autor: Źródło: Diecezja Bydgoska

Posługi lektoratu udzielił im ordynariusz bydgoski - biskup Krzysztof Włodarczyk. Będą teraz czytać Pismo Święta podczas Mszy Świętych. Co biskup mówił udzielając posługi?

Podczas Mszy Świętej, biskup Krzysztof Włodarczyk przypomniał, że" Pismo Święte, a w sposób szczególny Ewangelie, są „tabernakulum Ducha Świętego”. – Jakim szacunkiem otaczamy to tabernakulum w naszym kościele, naszym domu? Ile czasu poświęcamy na to, by je otworzyć i uważnie posłuchać, co Duch Chrystusa do mnie mówi, co chce mi powiedzieć w tym dniu, tygodniu, pośród takich, a nie innych okoliczności mojego życia?"

Lektorat to posługa polegająca na czytaniu Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Lektor może także podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, zaśpiewać psalm między lekcjami.