Diecezja bydgoska z konsekrowanymi wdowami i dziewicą

2021-12-10 8:32
Diecezja bydgoska
Autor: Źródło: Diecezja Bydgoska

Uroczystość była w katedrze świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Mszy Świętej przewodniczył biskup Krzysztof Włodarczyk.

W homilii ordynariusz diecezji bydgoskiej, mówił, że by otrzymać przeznaczoną łaskę Boga w postaci daru konsekracji, wdowy i dziewica muszą się zdecydować na życie w czystości Dziewice oraz wdowy składają zobowiązanie właśnie do życia w czystości, by lepiej służyć bliźnim i jeszcze bardziej kochać Boga. To oddanie się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie.

Konsekrowane codziennie odmawiają Liturgię Godzin. Przed konsekracją wdowy i dziewica musiały przejść czas formacji. Nad nim pieczę sprawował rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej - ksiądz doktor Marcin Puziak.