Dorabiałeś do emerytury lub renty? Rozlicz się z ZUS

2020-02-21 7:56
Zdjęcie ilustracyjne
Autor: brak danych

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Do końca lutego masz czas na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. W tym roku obowiązek ten należy wypełnić do 2 marca, gdyż ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę.

Do 2 marca wcześniejsi emeryci i renciści, którzy w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń muszą powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2019 roku.

- Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Rozliczenie jest konieczne, ponieważ wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity w dorabianiu do świadczeń. Jeśli nawet w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, rozliczenie w skali roku może nie rodzić żadnych skutków finansowych – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przychody można rozliczyć na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy emeryta lub rencisty. Ci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Ile mogliśmy zarobić w ubiegłym roku
Okres Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Kwoty równe 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
1-2/2019 3 206,20 zł 5954,30 zł
3-5/2019 3 404,70 zł 6 322,90 zł
6-8/2019 3 465,70 zł 6 436,30 zł
9-11/2019 3 387,50 zł 6 291,10 zł
12/2019 3 452,20 zł 6 411,10 zł
Graniczne kwoty przychodu dla 2019 40 638,30 zł 75 470,60 zł

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego to pierwsza kwota graniczna. Gdy dodatkowe zarobki nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Świadczenie jest zmniejszane dopiero wtedy jeśli przekroczą one limit. Gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, dochodzi wówczas do zawieszenia świadczenia
Kto nie musi informować o swoich dochodach

- Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. - Renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń. - Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Krystyna Michałek - rzecznik regionalny ZUS woj. kujawsko - pomorskiego