Ekolodzy złożyli sprzeciw w sprawie budowy spalarni odpadów niebezpiecznych w Bydgoszczy

2022-06-13 6:25
Odbiór śmieci
Autor: Archiwum

Najpierw miasto wydało decyzje uniemożliwiającą rozpoczęcie inwestycji. Jednak w maju Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ją i nakazało ponowne rozpatrzenie. Teraz sprzeciw wobec SKO wnieśli ekolodzy.

Spalarnia miałaby powstać na terenie byłego Zachemu. Chce ją wybudować firma Eneris Proeco. Miałaby ona przetwarzać 28 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia wydaje zgodnie z prawem prezydent miasta. Posiłkuje się przy tym opiniami między innymi: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich czy Marszałka Województwa. Wszystkie te opinie były pozytywne dla budowy spalarni.

Mimo to prezydent - Rafał Bruski - odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy. Decyzję uzasadnił niezgodnością z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wątpliwości wśród mieszkańców budziła także lokalizacja inwestycji – to teren parku przemysłowego znajdujący się nieopodal osiedla mieszkalnego. Firma odwołała się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które na początku maja uchyliło decyzję prezydenta miasta i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Na te działania sprzeciw złożyli ekolodzy – Towarzystwo na rzecz Ziemi. Jak wskazują - prezydent Bydgoszczy prawidłowo ocenił przesłanki rozstrzygnięcia sprawy. Według nich, w świetle aktualnego orzecznictwa NSA spalarnia odpadów oraz Instalacje Komunalne są wskazywane jako wyjątki, które powinny być lokowane na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod gospodarkę odpadami. Dodatkowo - planowana inwestycja, poza wskazanymi zapisami MPZP nie jest zgodna także z paragrafem 9 MPZP. Zgodnie z tym zapisem - obowiązuje tam zakaz składowania [magazynowania] wszelkich odpadów, które nie są wykorzystywanie powtórnie w procesach technologicznych zakładów znajdujących się w obszarze planu, lub zawierają substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Tymczasem, lista odpadów zakładanych przez inwestora do unieszkodliwienia w instalacji obejmuje 8 rodzajów odpadów, które zawierają polichlorowane bifenyle (PCB). Te zaś są zaliczane do substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska.