Inowrocław będzie miał swoje ZIT

2022-10-03 8:50
Inowrocław
Autor: Źródło: Urząd Miasta w Inowrocławiu

Porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisali prezydent Inowrocławia orz wójt gminy Inowrocław. Dzięki temu samorządy będą mogły realizowaćwspólnie przedsięwzięcia finansowane z unijnych środków na lata 2021-2027.

Partnerstwo samorządów tworzy tak zwane Miejskie Obszary Funkcjonowania. Warunkiem uzyskania wsparcia jest utworzenie przez samorządy wchodzące w jego skład tak zwanego Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ma on pełnić funkcję wspólnej reprezentacji władz miasta i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie wobec władz krajowych i regionalnych. Związek ten może zostać utworzony z jednej z form współpracy jednostek samorządu terytorialnego, w tym wypadku miasta i gminy Inowrocław.

W ramach porozumienia gmina Inowrocław powierzy miastu funkcję lidera w opracowaniu i wdrożeniu dokumentów programowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Inowrocławia. To między innymi: Strategia ZIT wraz z listą projektów ją realizujących, która umożliwi wdrażanie inwestycji. Obecnie głównym zadaniem jest przygotowanie Strategii ZIT, spójnej z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi. Jedną z głównych korzyści zawarcia porozumienia jest zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów i barier rozwojowych na obszarze funkcjonalnym. Formuła ZIT umożliwia realizację przedsięwzięć wpisanych do strategii, które będą współfinansowane ze specjalnie wydzielonej na ten cel puli środków Unii Europejskiej. To szansa na ponad 18 milionów euro na projekty: nowoczesnego transportu miejskiego, ścieżek rowerowych, modernizacji energetycznej budynków, rozwoju instytucji kultury, wsparcia placówek edukacyjnych oraz przedszkoli, czy odnowy przestrzeni publicznych.